• Magnus

Veterinærmedicin: Sådan kommer du ind

Opdateret: feb. 24

Som med mange andre uddannelser på Københavns Universitet, kræver det et meget højt snit at komme ind på Veterinærmedicin i Kvote 1. Helt præcist var adgangskvotienten til Veterinærmedicin i 2020 10,3, og det er derfor selvsagt ikke alle, der kan komme ind på Veterinærmedicin i Kvote 1, og mange søger derfor Kvote 2 i stedet. I denne artikel giver vi et fuldt overblik over, hvordan du bliver veterinærsygeplejerske via Kvote 2.

veterinærmedicin

Veterinærmedicin på Københavns Universitet

Som nævnt ovenfor, er Københavns Universitet det eneste sted du kan læse til veterinærsygeplejerske, og når du skal søge om optagelse, er der selvfølgelig også nogle adgangskrav, du skal opfylde for at kunne søge. Hvis du søger i Kvote 1, skal du have et snit på minimum 6,0. De andre adgangskrav er som følger:

 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Matematik A

Og én af følgende kombinationer

 • Fysik B og Kemi B

 • Fysik B og Bioteknologi A

 • Kemi B og Geovidenskab A

 • Kemi B, Biologi A og Fysik C

For at opfylde adgangskravene skal du have bestået alle fagene. Opfylder du ovenstående adgangskrav, kan du søge om optagelse på Københavns Universitet. Hvis du søger i Kvote 2, skal du dog igennem en lidt længere proces, hvor du først skal til en Kvote 2-prøve, og derefter skal du til et mundtligt interview. Igennem denne proces bliver du vurderet i forhold til nogle forskellige kriterier, hvor nogle kriterier bliver vurderet både i forbindelse med prøven og interviewet, hvorimod nogle kriterier kun bliver vurderet på baggrund af det ene.


Vurderingskriterier på Københavns Universitet

Nedenfor kan du se en oversigt og beskrivelse af hvert af de 6 vurderingskriterier. Samtidig kan du også se, hvad det bliver vurderet på baggrund af.


Studiepotentiale

Når de hos KU kigger på dit studiepotentiale til Veterinærmedicin, kigger komiteen på, om du besidder de kompetencer, der er krævet for at kunne gennemføre uddannelsen. Her kigger de blandt andet på:

 • Hvor målrettet du er i forhold til både opgaveløsning og gennemførelse af uddannelsen.

 • Hvilke forventninger du har til dig selv på uddannelsen og som studerende

 • Hvordan du mener, at dine erfaringer kan kobles til uddannelsen, baseret på det kendskab du har til uddannelsen

 • Hvis du har studeret før, skal du også redegøre for, hvad, du mener, er anderledes denne gang, og hvorfor du gennemfører denne gang

Når komiteen vurderer dit studiepotentiale, vurderer de på baggrund af dine interviewbesvarelser.


Faglige færdigheder

Det andet vurderingskriterie, når du søger Veterinærmedicin i Kvote 2, er dine faglige færdigheder. Her lægger komiteen især vægt på følgende:

 • Din viden om og interesse for dyr - de ser gerne, at du har praktisk erfaring med hold og brug af husdyr selv

 • Dine evner til at reflektere over dyrehold, dyrevelfærd og dyreetik sammenholdt med samfundsmæssig etik

 • Din indsigt i sammenhænge mellem sundhedsaspekter for dyr, mennesker og fødevarer

Vurderingen i dette kriterie sker på baggrund af både dine resultater i Kvote 2-prøven og dit interview.


Faglig motivation

Det tredje vurderingskriterie hos Københavns Universitet er dine faglige motivation. Her bliver der kigget på din viden om uddannelsen og din interesse for Veterinærmedicin. Helt konkret bliver der for eksempel kigget på:

 • Hvordan du får kommunikeret din interesse for Veterinærmedicin

 • Hvordan du får kommunikeret bestemte elementer ved Veterinærmedicin, som har fanget din interesse og gjort indtryk på dig

 • Hvorfor du gerne vil studere på Københavns Universitet, og om du er forberedt på, hvad det vil kræve af dig

 • Hvilke overvejelser du har gjort dig omkring karriere både under og efter uddannelsen

Vurderingen af dette kriterie sker på baggrund af dit interview.


Kendskab til uddannelsen

Når KU kigger på dit kendskab til Veterinærmedicin, vurderer de, hvordan dit kendskab til formen og indholdet på uddannelsen er. Helt specifikt kan de for eksempel kigge på:

 • Hvor godt dit kendskab er til uddannelsens indhold og opbygning, fagene, der bliver udbudt og undervisnings- og arbejdsformen

 • Hvordan du forholder dig til bredden inden for fagområdet

 • Hvilke overvejelser du har gjort dig, og hvilket kendskab du har til jobmuligheder, når du er færdig med at læse Veterinærmedicin

 • Hvad du forventer af uddannelsen og af dig selv - helt specifikt kigger de på, om du er klar over, hvad uddannelsen kræver af dig

Vurderingen her sker ligeledes på baggrund af dit interview.


Formidlingsevne

Det næstsidste vurderingskriterie er baseret på, hvor god du er til at formidle dig. Her skal du kunne vise komiteen, at du kan formidle og argumentere præcist, nuanceret og med meget få fejl. Også denne vurdering er på baggrund af dit interview.


Karakterer fra adgangsgivende eksamen

Det sidste kriterie er dine karakterer fra den adgangsgivende eksamen, du har. Her kigger de enten på dit overordnede gennemsnit eller i specifikke fag - de specifikke fag vil primært være dem, der også er listet som adgangskrav til Veterinærmedicin. De kan også kigge på en blanding af de to.


Synes du, Kvote 2 er svært? Få professionel hjælp

Hvis du, ligesom mange andre, også synes, at hele processen omkring det at søge Kvote 2 er en anelse uoverskueligt, så frygt ej. Hvis du har brug for hjælp til at blive klar til optagelsesprøven, så anbefaler vi dig at tage fat i Mimer, hvor du kan få skræddersyet hjælp af din personlige konsulent.