• Magnus

Kvote 2 til sygeplejerske - sådan kommer du ind!

Opdateret: 25. sept. 2020

Sygeplejerskeuddannelsen var i 2019 og 2020 den næstmest søgte uddannelse i Danmark med 4.991 og 5.112 ansøgere. Ligesom det gør sig gældende på uddannelser som Jordemoder og Medicin er der altså utrolig hård konkurrence om pladserne. Det betyder også, at mange gør brug af muligheden for at søge kvote 2 for at forbedre since chancer - derfor giver vi dig i denne artikel et overblik over, hvad det kræver at blive en af de heldige, der kommer ind på sygeplejerske via kvote 2

Kvote 2 adgangskrav Sygeplejerske

Sygeplejerske er et af de studier, der kan læses flest steder i landet. Der er seks forskellige skoler og 26 forskellige byer, hvor du kan læse til sygeplejerske. Der er altså masser af muligheder, hvis det er det, du drømmer om. Hvor svært, det er at komme ind, varierer derfor også meget fra sted til sted. Der er dog én ting, som er ens alle steder, hvis du skal søge ind gennem kvote 2: Der er nogle specifikke adgangskrav, du skal opfylde, for at kvalificere sig til at kunne søge gennem kvote 2. De er som følger:

 • Gymnasial eksamen: Har du en gymnasial eksamen, men har et snit, der ligger under adgangskovtienten, kan du søge kvote 2. Gymnasial eksamen inkluderer HHX, STX, HF, HTX, EUX, GIF.

 • Erhvervserfaring og gymnasiale enkeltfag: For at kvalificere dig gennem dette krav, skal du som minimum have 9 måneders dokumenteret erhvervserfaring samt fire gymnasiale enkeltfag. De fag, du skal tage skal være bestået senest den 5. juli det år du søger, og de fag du skal have bestået er som følger: Dansk på A-niveau, Engelsk på B-niveau, Bioteknologi A eller Geovidenskab A eller Fysik, Kemi, Biologi eller matematik B og Samfundsfag eller Psykologi C.

 • Bestået Redderuddannelsen: En anden måde at kvalificere sig til kvote 2 er ved at have bestået redderuddannelsen også kaldt ambulanceassistent. Du skal dog som minimum have haft Dansk på C-niveau, Naturfag på C-niveau og Engelsk på D-niveau.

 • Bestået Ambulancebehandler: Du kan også søge ind, hvis du har taget og bestået ambulancebehandleruddannelsen. Her skal du dog huske, at du som minimum skal have haft Dansk på C-niveau, Engelsk på D-niveau, Matematik på C-niveau, Kemi eller Naturfag på C-niveau.

 • Social- og Sundhedsassistentuddannelsen (Trin 2): Du kan også kvalificere dig ved at have taget en SOSU-uddannelse, men igen skal du huske, at det kræver de specifikke fag Dansk C, Naturfag C og Engelsk D. Har du ikke disse fag skal du supplere med fire gymnasiale fag, som er nævnt i det øverste punkt.

 • Udenlandsk eksamensbevis: Har du en udenlandsk gymnasial eksamen, skal du også søge gennem kvote 2. Der gælder dog nogle særlige regler, som institutionen skriver mere om her.

 • Ingen adgangsgivende eksamen: Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få lavet det, der hedder en Individuel Kompetencevurdering (IKV). Her skriver du en 1-sides ansøgning og skriver, at "Du søger med særlig tilladelse"

Opfylder du et af disse krav, er du kvalificeret til at søge kvote 2, men det betyder ikke nødvendigvis, at du kommer ind. Søger du kvote 2 er der flere om buddet, og det er vigtigt at stå ud og fokusere på de rigtige ting i din ansøgning. Når du søger kvote 2 til sygeplejerske, vurderer uddannelsestederne dig nemlig ud fra forskellige kriterier. Dem har vi listet for hver af skolerne i det følgende.


Sygeplejerske kvote 2 på Københavns Professionshøjskole

På Københavns Professionshøjskole kan du læse Sygeplejerske på stort set hele Sjælland både med vinterstart og sommerstart. Københavns Professionshøjskole har afdelinger i København, Hillerød, Rønne og på Frederiksberg. Adgangskvotienten for at komme ind på Københavns Professionshøjskole som Sygeplejerske varierer fra Alle Optagne i Rønne til et snit på 9,4 på sommerstart i Frederiksberg. Er du fuldstændig ligeglad med, hvor du skal søge, er der gode muligheder for at komme ind, men de populære steder har stor konkurrence.


Det kigger Københavns Professionshøjskole på i Kvote 2 til Sygeplejerske

Skal du søge ind gennem kvote 2, kigger uddannelsesudvalget på KP på følgende:

 • Eksamenssnittet i din adgangsgivende eksamen

 • En motiveret ansøgning, hvor du fortæller, hvorfor du brænder for dette studie

 • Omsorgsrelateret erhvervsarbejde i minimum tre måneder, 30 timer om ugen

 • Ekstra gymnasiale fag eller andre relevante kurser

 • Beståede eksaminer på anden lang- eller mellemlang uddannelse

 • Udlandsarbejde i minimum tre måneder med præference for omsorgsrelateret arbejde

 • Udlandsophold uden arbejde i minimum tre måneder i form at studieophold eller rejse

 • Højskoleophold eller humanitært frivilligt arbejde i minimum tre måneder

 • Andet erhvervserfaring såsom værnepligt eller barsel

Når du har tænkt over alt dette og skrevet din ansøgning, er du klar til at søge. Hvordan du gør det, kan du læse mere om her.

Sygeplejerske på Professionshøjskolen Absalon kvote 2

På Professionshøjskolen Absalon kan du også søge ind, hvis du vil befærde dig i det sjællandske. Skolen har pladser i Holbæk, Slagelse, Roskilde, Næstved og Nykøbing Falster. Igen er der stor variation i karakterkravet til kvote 1, hvor det varierer fra Alle Optagene på nogle afdelinger og op til 6,6 i snit i Roskilde. Alt andet lige er snittene dog lavere hos Absalon, og det betyder også, at det er nemmere at komme ind på kvote 2.


Kvote 2 vurderingskriterier Sygeplejerske på Professionshøjskolen Absalon

Ligesom der er det på Københavns Professionshøjskole, er der også på Professionshøjskolen Absalon specifikke adgangskrav, du skal opfylde for at komme i betragtning til kvote 2. De er som følger:

 • Dit gennemsnit fra en gymnasial eksamen

 • Relevante fag på C til A-niveau med en karakter på 7 eller derover. Relevante fag inkluderer blandt andet Biologi, Bioteknologi, Fysik, Kemi, Matematik og Psykologi

 • En karakter på 7 eller derover i din SRP eller, hvis du ikke har gået på gymnasiet, den store skriftlige opgave eller afsluttende opgave på en erhvervsuddannelse

 • En karakter på 7 eller derover i de 4 adgangsgivende HF-enkeltfag

 • Erhvervsarbejde i minimum to måneder, hvor du har arbejdet minimum 15 timer pr. uge. Arbejdet skal være relevant for studiet. Værnepligt tæller på samme måde som relevant erhvervserfaring

 • Andre uddannelsesaktiviteter over gymnasialt niveau

 • Hvis du har bestået dele af en videregående uddannelse, dog minimum ét helt semester (30 ECTS-point). Det kan være, hvis du dropper ud af et andet studie for at forfølge drømmen om sygeplejerske, så tæller det faktisk op

 • Kursus, grundforløb, praktik eller anden aktivitet i minimum 1 måned. Igen gælder det, at det skal være relevant for uddannelsen for at betyde noget

 • Et fagrelevant højskoleophold i minimum 4 måneder

 • Relevant frivilligt ulønnet arbejde

OBS: Motiveret ansøgning skal ikke sendes med hos Absalon, da de ikke vægter den. Det er dog godt at have et CV, så de kan se, hvilke af disse krav du lever op til, og hvilke du ikke gør. Du skal naturligvis også huske at dokumentere dine aktiviteter.


Desuden skal du være opmærksom på, at de aktiviteter, der indgår i din kvote 2 ansøgning højest kan vægtes med en periode på sammenlagt 12 måneder. Det vil altså sige, at du ikke både kan bruge et frivillige ophold i 2017 og et job 2019. Dine aktiviteter må maksimalt være 12 måneder fra hinanden.


Sygeplejerske kvote 2 - UCL

Er du helt vild med brunsviger og så naturligvis kommer fra Fyn, så er UCL en god mulighed for dig. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har tre afdelinger: Odense, Svendborg og Vejle og er den eneste professionshøjskole på Fyn. Snittet for at komme ind på kvote 1 er 7,1 i Odense, 4,7 i Svendborg og 5,4 i Vejle. Derfor kan det godt være relevant at søge kvote 2 på UCL, hvis du ikke har snittet.


Vurderingskriterier på Sygeplejerske kvote 2 hos UCL

Hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er der følgende ting, de lægger vægt på i kvote 2 vurderingen:

 • En motiveret ansøgning på maksimalt 1 side, hvor der lægges vægt på 1) Begrundelsen for hvorfor du vil være sygeplejerske 2) Hvad det er der særligt tiltrækker dig ved sygeplejerskeuddannelsen 3) Relevante kompetencer, der kan bruges på studiet 4) Hvordan du har søgt viden om uddannelsen 5) Hvilke overvejelser du har gjort dig om fremtiden efter uddannelsen

 • Dit karaktersnit i enten dine adgangsgivende enkeltfag eller i din adgangsgivende eksamen

 • Relevant erhvervserfaring i minimum 3 måneder, hvor du har arbejdet minimum 20 timer pr. uge

 • Anden erhvervserfaring med samme kriterier. Vægter dog ikke lige så højt.

 • Udlandsophold eller højskoleophold på minimum to måneder

 • Værnepligt

 • Frivilligt arbejde

 • Elitesportsudøver

På sygeplejerskestudiet optages 50% af ansøgerne i kvote 2, så hvis du kan nikke genkendende til flere af disse kriterier, er du meget godt på vej - så skal du bare have en knivskarp ansøgning. Vil du have hjælp til den?

Professionshøjskolen UC Syddanmark - Kvote 2 til sygeplejerske

I Sønderjylland huserer UC Syddanmark. De har en afdeling i Esbjerg og en i Aabenraa. Snittet i Esbjerg er 6,0 mens det i Aabenraa er 4,3 ved sommerstart og 2,0 ved vinterstart. Igen er der stor varians i, hvad det kræver at komme ind på kvote 1 og det kan derfor også variere meget fra år til år. Derfor kan det være en god idé at søge kvote 2.


Kvote 2 vurderingskriterier på UC Syddanmark

Når du søger gennem kvote 2 bliver du hos UC Syd vurderet på følgende kriterier:

 • Karakterne i din adgangsgivende eksamen

 • En motiveret ansøgning

 • Erhvervserfaring relateret til omsorg i minimum tre sammenhængende måneder med 30 timers arbejde per uge. Eksempler på sådant arbejde er hjemmeplejen, handicaphjælper eller humanitært arbejde

 • Andet ikke-relevant erhvervserfaring - også minimum 30 timer i ugen og minimum tre sammenhængende måneder

 • Højskoleophold i minimum tre sammenhængende måneder

 • Hvis du har bestået nogle eksaminer på en anden lang eller mellemlang videregående uddannelse (over gymnasieniveau)

 • Hvis du har betsået både en gymnasieeksamen og en social- og sundhedsassistentuddannelse

 • Eventuel optagelsessamtale


Optagelsessamtale tilbydes til ansøgere med uddannelsen som 1. eller 2. prioritet for at sikre et bedre match, men man kan sagtens sige nej. Det er et tilbud, hvor man kan lære stedet bedre at kende. Siger man nej bliver man vurderet på det medsendte materiale, men hvis man siger ja tæller optagelsessamtalen også med i vurderingen.


Sygplejerske på VIA University College

Via University College er ligeledes en professionshøjskole, der tilbyder sygeplejerskeuddannelsen. De har afdelinger i Holstebro, Randers, Silkeborg, Aarhus N, Viborg og Horsens. Snittene er generelt set ret høje, men svinger fra 2,3 i Holstebro til 8,6 i Aarhus. Derfor er der her nok endnu mere relevant at søge kvote 2, da konkurrencen om pladserne er højere.


Vurderingskriterier på VIA kvote 2

Hos VIA lægger man vægt på følgende kriterier, hvis du opfylder de generelle adgangskrav:

 • En motiveret ansøgning på 1-2 sider - se et eksempel på en her

 • Omsorgsrelateret erhvervserfaring i mindst tre måneder med 30 timer i ugen. For eksempel hjemmeplejen, handicaphjælper, børnehave eller lignende

 • Anden erhvervserfaring med samme kriterier som ovenfor

 • Beståede eksaminer på andre lange og mellemlange uddannelser

 • Udlandsophold i minimum tre sammenhængende måneder (uden arbejde)

 • Højskoleophold

 • Værnepligt eller anden militærtjeneste

 • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus med en varighed på minimum seks måneder (et eksempel kunne være forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere)

 • Veteran fra forsvaret

Igen er det vigtigt at understrege, at du skal huske at dokumentere de aktiviteter, du gerne vil vurderes på i kvote 2. Derudover er det også alfa omega, at du har en knivskarp kvote 2 ansøgning, så VIA kan se, at det virkelig er det du brænder for - det er nemlig en stor del af det kvote 2 handler om.


Sygeplejerke på Professionshøjskolen UCN

I det Nordjyske findes det sidste sted man kan læse til Sygeplejerske. Professionshøjskolen University College Nordjylland har afdelinger i Hjørring, Aalborg Øst og Thisted. Snittet for at komme ind på kvote 1 er 6,9 i Thisted, 5,4 i Hjørring og 7,9 i Aalborg, hvor der naturligvis er større konkurrence om pladserne. Husk, at det ikke er et udtryk for, om det er en bedre skole, bare at der er flere, der søger i Aalborg, hvilket jo giver mening i forhold til Thisted og Hjørring, da Aalborg er større.


Kvote 2 vurderingskriterier på UCN

Hvis du vil søge ind på sygeplejerskeuddannelsen på UCN, lægger de vægt på følgende:

 • Motiveret ansøgning på maksimalt én side med forklaring på, hvorfor du vil læse uddannelsen, dine kompetencer, hvad du kender til uddannelsen, dine overvejelser om fremtiden, dato og underskrift

 • Karakterne fra din adgangsgivende eksamen

 • Niveau og karakter i de følgende fag: dansk, engelsk, bioteknologi, kemi, fysik, matematik, biologi, samfundsfag og psykologi

 • Eventuelt beståede eksaminer på anden lang- eller mellemlang videregående uddannelse

 • Omsorgsrelateret erhvervsarbejde svarende til 30 timer i ugen i mindst tre måneder. Som eksempler kan nævnes hjemmeplejen, handicaphjælper mv.

 • Arbejde i udlandet - mindst i tre måneder

 • Udlandsophold uden arbejde i minimum tre sammenhængende måneder

 • Højskoleophold og fritidsarbejde

Her skal man igen være opmærksom på, at man godt kan have flere aktiviteter samtidig, men at man kun vurderes på en samlet periode på 12 måneder. Her skal man selv pege på, hvilke der skal med. Det vil sige, at hvis du samtidig har arbejdet hvad der svarer til 30 timer i ugen i 12 måneder og samtidig været ude at rejse, kan du ikke vurderes på det hele. Så skal du vælge.


Kvote 2 ansøgningen til Sygeplejerske generelt

Uanset hvor du vælger at søge ind, så er fællesnævneren, at du skal leve op til adgangskravene og sørge for, at du står så meget ud som muligt i din ansøgning. Som du kan se, er det stort set de samme ting, som uddannelserne lægger vægt på, uanset hvor du søger, blot med små ændringer. Derfor er din motiverede ansøgning også endnu vigtigere, da det er her, du med dine personlige værdier, din motivation og ambition kan overbevise om, at du er den helt rette kandidat.


Kvote 2 ansøgningen skal være uden grammatiske fejl, med fokus på, hvordan du kan bidrage specifikt til sygeplejerskeuddannelsen gennem dine erfaringer samt, hvorfor du synes lige netop sygeplejerske er interessant - måske er du vild med mennesker? Måske har du arbejdet med børn og blevet helt vild med det aspekt? Du skal bare huske, at alle andre der søger sygeplejerske, nok siger det samme. Derfor er det vigtigt at bruge dine unikke erfaringer, personlighed, oplevelser mv. til at skille dig ud.


Hvis du har brug for hjælp til ansøgningen henviser vi til Mimer, som er eksperter og har hjulpet med utallige ansøgninger til sygeplejerske.