• Magnus

Kvote 2 til Psykologi - Dette skal du være opmærksom på

Opdateret: jan. 20

Interesserer du dig for menneskets tanker og følelser, hvilket behov de har, og hvad de drømmer og forestiller sig? Så er der stor chance for, at psykologistudiet er det helt rigtige valg for dig. Desværre er det sådan, at det også er det rigtige for en masse andre danskere, hvilket betyder, at snittet for at komme ind er tårnhøjt. Løsningen kan være Kvote 2. Læs med her og find ud af, hvordan du kan læse Psykologi via Kvote 2.

Kvote 2 psykologi

Psykologi på Kvote 2

Hvis du ønsker at læse Psykologi, er der fire universiteter i Danmark, der tilbyder, at du kan læse Psykologi, uden at du skal kombinere det med andet. Disse fire universiteter er: Aarhus Universitet (AU), Københavns Universitet (KU), Aalborg Universitet (AAU) og Syddansk Universitet (SDU). Fælles for dem alle er, at de har en adgangskvotient på over 9,8 hvis man vil ind via Kvote 1. Der er derfor mange, der vælger at søge Psykologi via Kvote 2, da dette højner chancerne for at komme ind på det i den grad eftertragtede studie, det har vist sig at være. I denne guide vil vi give dig et indblik i de overordnede krav for at komme ind på Psykologi via Kvote 2, men også give dig universiteternes specifikke adgangskrav.

Fælles for alle universiteterne

Hvis du gerne vil optages på Psykologistudiet på Kvote 2, skal du have bestået en gymnasial uddannelse, såfremt du har taget din skolegang i Danmark. Er du vokset op i udlandet, og har derfor gået i skole i udlandet, skal du have gennemført udenlandsk eller international gymnasial eksamen, der svarer til den danske. Udover dette er de specifikke adgangskrav, at du har bestået følgende fag:

 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Matematik B

 • Historie B, Idehistorie B, Samfundsfag B eller Samtidshistorie

Dette gælder både, hvis du søger Kvote 1, eller du vælger at søge Psykologi på Kvote 2.

Psykologi på Kvote 2 - Aarhus Universitet

Er du bosat i Aarhus, eller har du en forkærlighed for Smilets By og ønsker derfor at flytte dertil, så er Psykologi på Aarhus Universitet den ideelle løsning for dig. Udover at være Smilets By, så er Aarhus som by også kendt for at være en by, der er meget populær blandt studerende. Næsten hver 5. indbygger i Aarhus er studerende, hvilket vidner om en by, der er fyldt med unge. Med en adgangskvotient på 10,6 er der god grund til, at man vælger at søge via Kvote 2, da det er de færreste, der opfylder dette høje adgangskrav. Derudover er det også en god idé at søge via Kvote 2 som backup, da man aldrig kan vide sig sikker på, om snittet pludselig stiger eller falder. Det er også værd at være opmærksom på, at kun 10% af pladserne på Psykologi på Aarhus Universitet bliver givet til Kvote 2 ansøgere, og man skal derfor have en knivskarp ansøgning, hvis man gerne vil igennem nåleøjet.


Ligeledes er det vigtigt, at man på den ene eller anden måde skiller sig ud på. Hvis du har sabbatår, og du gerne vil opkvalificere dig, anbefaler vi, at du tager et 6-månederes forløb hos Studieakademiet, hvor du får indblik i Psykologistudiet, og du endvidere får undervisning i nogle af fagene. Derudover får du samtidig hjælp til hele Kvote 2-processen.

For at komme ind på Psykologi via Kvote 2, er der nogle bestemte kriterier, man bliver vurderet på. På Aarhus Universitet gælder det, at de man bliver bedømt ud fra følgende kriterier:

 • "Gennemsnit af særligt relevante fag: Dansk A, Engelsk B, Matematik B, Fysik, Kemi eller Biologi B, Historie, Samfundsfag, Samtidshistorie, Psykologi eller Filosofi C

 • "Andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer"

Aarhus Universitet vurderer dig individuelt i henhold til, hvordan du opfylder ovenstående kriterier. Såfremt du lever op til kriterierne, bliver du vurderet i forhold til resten af ansøgerfeltet.


På Aarhus Universitet går de også op i din motiverede ansøgning, også kendt som en Kvote 2-ansøgning, hvor du skal argumentere for, hvorfor du skal vælges til at blive optaget på det prestigefyldte studie. Særlige kvalifikationer kan for eksempel være, hvis du har lavet noget relevant i udlandet, har opnået erhvervserfaring eller lignende. Det er afgørende, at det, du har lavet, er særligt og ikke noget alle laver, da dette så bliver specificeret som "Generel".


Det er også ekstremt vigtigt, at du husker at dokumentere de ting, du snakker om i din Kvote 2 ansøgning, ellers indgår det ikke i vurderingskriterierne.


Læs også: Sådan skriver du en god Kvote 2-ansøgning


Psykologi på Kvote 2 - Aalborg Universitet

Er Aarhus ikke byen for dig, men ønsker du stadig at studere i Jylland, er Aalborg Universitet et ideelt alternativ. Adgangskvotienten på 9,8 er stadig tårnhøjt, men er samtidig det laveste karaktergennemsnit, man skal have, hvis man ønsker at læse Psykologi. En så høj adgangskvotient peger igen i retningen af, at Kvote 2 er det rigtige valg for håbefulde ansøgere. Psykologi på Aalborg Universitet udgør 10% af pladserne, så det er igen et lille nåleøje man skal igennem, hvis man ønsker at studere det her.


Hvis du søger Psykologi på Aalborg Universitet via Kvote 2, bliver du vurderet på baggrund af en helhedsvurdering, hvori der indgår dit karaktergennemsnit i adgangskravsfagene og på andre særligt relevante aktiviteter. Adgangskravsfagene er:

 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Historie, Idehistorie, Samtidshistorie eller Samfundsfag B

 • Matematik B

Under særligt relevante aktiviteter indgår der relevant uddannelse og relevant erhvervsarbejde på fuldtid. Der skal være minimum 6 måneders arbejde, men der bliver højest vurderet 12 måneder. Det er ekstremt vigtigt, at du får dokumenteret, det du gerne vil vurderes på baggrund af, og et CV er ikke nok i vurderingen. Relevant erhvervserfaring kan for eksempel være:

 • Arbejde indenfor psykiatrien

 • Sygeplejerske

 • Pædagog

 • Lærer

 • Socialrådgiver

 • Jordemoder

Ovenstående skal alle være faglært. Eksempler på relevant uddannelse kan være:

 • Dele af bacheloruddannelse, hvor der indgår tilvalgsfag i psykologi eller inden for det psykologiske område, hvis der er bestået for minimum 30 ECTS point.

 • Dele af bacheloruddannelse i et fag, der beslægter sig til Psykologi som for eksempel Sociologi, Filosofi, Pædagogik og Teologi.

 • Dele af professionsuddannelse inden for det pædagogiske- og sundhedsmæssigeområde samt socialrådgiver.


Psykologi på Kvote 2 - Københavns Universitet

Er du ikke tilhænger af det jyske, og ønsker du at studere i Hovedstaden, så skal du søge ind på Psykologi på KU. KU er dog også den uddannelsesinstitution, der har den højeste adgangskvotient, hvor dit snit skal være intet mindre end 10,9 for at opnå adgang via Kvote 1. Kvote 2 er derfor den rigtige vej for de fleste, og KU tilbyder 20% af deres studiepladser på Psykologi til Kvote 2 ansøgere. Væsentligt højere end de to foregående uddannelsessteder.


For at kunne søge om optagelse på Psykologi på KU, skal du opfylde følgende adgangskrav:

 • En adgangsgivende eksamen med et gennemsnit på minimum 6,0

 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Matematik B

 • Historie, Idehistorie, Samfundsfag eller Samtidshistorie B

Opfylder du disse adgangskrav, så har du muligheden for at søge om optagelse til Psykologi på KU.


Hvis du derimod skal søge i Kvote 2, skal du igennem en lidt mere kompliceret proces. Først og fremmest skal du gennem en test, der varer 2 timer. I løbet af de 2 timer, skal du besvare 60 spørgsmål, som dækker følgende områder:

 • Generel læsning

 • Faglig læseforståelse

 • Engelsk læseforståelse

 • Matematik

 • Grafer og tabeller

 • Logik og mønstergenkendels

Udover prøven skal du også op til et skriftligt interview. Det skriftlige interview fungerer således, at du får 30 minutter, hvor du skal besvare nogle spørgsmål. Du får i alt tre runder med spørgsmål.


Læs meget mere om Kvote 2-processen på KU


På Københavns Universitet vurderer de dig ud fra 6 specifikke vurderingskriterier:

 • Studiepotentiale

Her kigger optagelseskomiteen på, om du besidder de kompetencer, der er nødvendige for at klare sig godt på studiet. Derudover kigger de på følgende:

 • Hvor målrettet du er i forhold til opgaveløsning og generelt fuldførelsen af uddannelsen.

 • Hvad dine forventninger til dig selv som studerende er

 • Hvad du forestiller dig din erfaring kan bruges til på uddannelsen, baseret på din viden omkring indholdet på uddannelsen

 • Dit resultat i Kvote 2-prøven, og hvordan du lever op til de øvrige kriterier

 • Og slutteligt, hvordan du vil sikre dig, at du gennemfører uddannelsen, hvis du har læst en anden uddannelse tidligere, hvor du droppede ud.

Vurderingen sker på baggrund af både din Kvote 2-prøve og dit aflagte interview.

 • Faglige færdigheder

I vurderingen af dine faglige færdigheder kigger KU på din interviewbesvarelser og Kvote 2-prøven. De lægger speciel vægt på nedenstående kriterier:

 • Lyst og evne til at læse mange relativt vanskelige videnskabelige tekster på dansk og engelsk

 • Evnen til at holde oplæg som en del af en gruppe

 • Evnen til at ræsonnere logisk og simpelt

 • Gode sproglige kompetencer i dansk, mundtligt og skriftligt – herunder sprogforståelse og sproglig bevidsthed.

 • Faglig motivation

Når du bliver vurderet på din faglige motivation, så er det også her, KU kigger, når de skal vurdere, hvor meget du ved om uddannelsen, og hvor engageret du er i uddannelse, og konkret ser de blandt andet på:

 • Hvordan din interesse for uddannelsens fagområde kommer til udtryk

 • Hvordan du beskriver elementer ved uddannelsen, der har gjort indtryk på dig

 • Hvorfor du vil studere på universitetet, og om du ved, hvad det kræver af dig

 • Dine overvejelser om karriere under og efter endt uddannelse

Vurderingen sker udelukkende på baggrund af dit skriftlige interview.

 • Kendskab til uddannelsen:

Dit kendskab til uddannelsen er også et vigtigt parameter, da det giver en god indikation af, hvor godt du har studeret psykologiuddannelsens form og indhold. Her bliver der blandt andet kigget på:

 • Din viden om fagene, indholdet, opbygningen samt undervisning- og arbejdsformer på uddannelsen.

 • Dit forhold til bredden på uddannelsen inden for fagområdet

 • Hvilke overvejelser du har gjort dig, og kendskab du har til jobmulighederne, når din uddannelse er slut

 • Hvilke forventninger du har til uddannelsen, men også til dig selv

Vurderingen her sker udelukkende på dine interviewbesvarelser.

 • Formidlingsevne:

Når KU vurderer din formidlingsevne, kigger de på, hvorvidt du er i stand til at formidle præcise, velargumenterede og nuancerede svar, der kun indeholder få fejl. Derfor er det godt, hvis du har styr på grammatiske regler, og du sikrer dig, at du ikke laver en masse dumme fejl. Også denne vurdering sker udelukkende på dine besvarelser af interviewet.

 • Karakterer fra adgangsgivende eksamen:

Som navnet så fint indikerer, så bliver du her vurderet på dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen. Det er enten karaktergennemsnittet, de kigger på, eller også er det karakterer i specifikke fag, der som udgangspunkt vil være i de adgangsgivende fag til uddannelsen.


Psykologi på Kvote 2 - Syddansk Universitet

Sidste sted, du kan læse Psykologi, er Syddansk Universitet. Universitet placeret på Fyn har en adgangskvotient, der ligger på 10,4. Psykologi på Kvote 2 bliver tildelt 25% af pladserne, hvilket er det højeste blandt de fire universiteter. Anderledes fra de foregående universiteter er det dog, at du ikke skal udarbejde en motiveret ansøgning, men du skal derimod igennem to optagelsesprøver: uniTEST og Multiple Mini Interviews (MMI). De to tests er sat i verden for at vurdere din profil i forhold til Kvote 2, da de giver et godt indblik i dine studiekompetencer. Samtidig er det også et indblik i, hvad det kræver at læse på SDU.


For uniTESTen gælder det, at den vurderer din generelle studieegnethed inden for en række områder, som er:

 • Kritisk tænkning

 • Kvantitativ tænkning

 • Sproglig og kulturel forståelse

 • Mellemmenneskelig forståelse

 • Videnskabelig tænkning

Det er en test, der varer 3,5 time og består af 150 spørgsmål. Resultatet af denne test afgør, om du får lov til at gå videre og tage MMI.


Udover uniTESTen skal du også igennem den velkendte MMI. MMI er en række mini-intervies, der skal give SDU et overblik overe din faglige og personlige kompetencer. De dækker over:

 • Motivation

 • Kognitiv formåen

 • Personlig integritet

 • Fagspecifik viden og færdigheder

 • Etik

 • Kommunikation

unITESTen afholdes d. 6 og 7. april, og hvis du går videre til MMI afholdes dette d. 12 juni.


Få hjælp til din Kvote 2 ansøgning

Hvis du føler, at ovenstående er en besværlig proces, hvor du ikke helt ved, hvor du skal starte eller slutte, så kan det være en rigtig god idé at få hjælp udefra. Det er sjældent, at man skal skrive en Kvote 2 ansøgning mere end én gang, så det kan være en rigtig god idé at tage kontakt til nogle, der ved, hvad man skal gøre. Hos Go' Kvote 2 henviser vi til Mimer, som har specialiseret sig i at hjælpe folk med deres Kvote 2 ansøgninger, og du bør derfor ikke tøve med at tage kontakt til dem, hvis du har brug for hjælp. Ligeledes henviser vi også til Studieakademiet, hvis du ønsker et dybegående forløb i Psykologi, hvor du lærer om faget og får et dybere indblik.