• Magnus

Kvote 2 til Psykologi - Dette skal du være opmærksom på

Opdateret: maj 18

Interesserer du dig for menneskets tanker og følelser, hvilket behov de har, og hvad de drømmer og forestiller sig? Så er der stor chance for, at psykologistudiet er det helt rigtige valg for dig. Desværre er det sådan, at det også er det rigtige for en masse andre danskere, hvilket betyder at snittet, for at komme ind, er tårnhøjt. Løsningen kan være Kvote 2. Læs med her og find ud af, hvordan du kan læse Psykologi via Kvote 2.

Psykologi på Kvote 2Hvis du ønsker at læse Psykologi, er der fire universiteter i Danmark, der tilbyder, at du kan læse Psykologi, uden at du skal kombinere det med andet. Disse fire universiteter er: Aarhus Universitet (AU), Københavns Universitet (KU), Aalborg Universitet (AAU) og Syddansk Universitet (SDU). Fælles for dem alle er, at de har en adgangskvotient på over 10,5, hvis man vil ind via Kvote 1. Der er derfor mange, der vælger at søge Psykologi via Kvote 2, da dette højner chancerne for at komme ind på det i den grad eftertragtede studie, det har vist sig at være. I denne guide vil vi give dig et indblik i de overordnede krav for at komme ind på Psykologi via Kvote 2, men også give dig universiteternes specifikke adgangskrav.

Fælles for alle universiteterne

Hvis du gerne vil optages på Psykologistudiet på Kvote 2, skal du have bestået en gymnasial uddannelse, såfremt du har taget din skolegang i Danmark. Er du vokset op i udlandet, og har derfor gået i skole i udlandet, skal du have gennemført udenlandsk eller international gymnasial eksamen, der svarer til den danske. Udover dette er de specifikke adgangskrav, at du har bestået følgende fag:

 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Matematik B

 • Historie B, Idehistorie B, Samfundsfag B eller Samtidshistorie

Dette gælder både, hvis du søger Kvote 1, eller du vælger at søge Psykologi på Kvote 2.

Psykologi på Kvote 2 - Aarhus Universitet

Er du bosat i Aarhus, eller har du en forkærlighed for Smilets By og ønsker derfor at flytte dertil, så er Psykologi på Aarhus Universitet den ideelle løsning for dig. Udover at være Smilets By, så er Aarhus som by også kendt for at være en by, der er meget populær blandt studerende. Næsten hver 5. indbygger i Aarhus er studerende, hvilket vidner om en by, der er fyldt med unge. Med en adgangskvotient på 11,4 er der god grund til, at man vælger at søge via Kvote 2, da det er de færreste, der opfylder dette høje adgangskrav. Derudover er det også en god idé at søge via Kvote 2 som backup, da man aldrig kan vide sig sikker på, om snittet pludselig stiger eller falder. Det er også værd at være opmærksom på, at kun 10% af pladserne på Psykologi på Aarhus Universitet bliver givet til Kvote 2 ansøgere, og man skal derfor have en knivskarp ansøgning, hvis man gerne vil igennem nåleøjet.For at komme ind på Psykologi via Kvote 2, er der nogle bestemte kriterier, man bliver vurderet på. På Aarhus Universitet gælder det, at de man bliver bedømt ud fra følgende kriterier:

 • "Gennemsnit af særligt relevante fag: Dansk A, Engelsk B, Matematik B, Fysik, Kemi eller Biologi B, Historie, Samfundsfag, Samtidshistorie, Psykologi eller Filosofi C

 • "Andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer"

Aarhus Universitet vurderer dig individuelt i henhold til, hvordan du opfylder ovenstående kriterier. Såfremt du lever op til kriterierne, bliver du vurderet i forhold til resten af ansøgerfeltet.


På Aarhus Universitet går de også op i din motiverede ansøgning, også kendt som en Kvote 2-ansøgning, hvor du skal argumentere for, hvorfor du skal vælges til at blive optaget på det prestigefyldte studie. Særlige kvalifikationer kan for eksempel være, hvis du har lavet noget relevant i udlandet, har opnået erhvervserfaring eller lignende. Det er afgørende, at det, du har lavet, er særligt og ikke noget alle laver, da dette så bliver specificeret som "Generel".


Det er også ekstremt vigtigt, at du husker at dokumentere de ting, du snakker om i din Kvote 2 ansøgning, ellers indgår det ikke i vurderingskriterierne.


Psykologi på Kvote 2 - Aalborg Universitet

Er Aarhus ikke byen for dig, men ønsker du stadig at studere i Jylland, er Aalborg Universitet et ideelt alternativ. Adgangskvotienten på 10,6 er stadig tårnhøjt, men er samtidig det laveste karaktergennemsnit, man skal have, hvis man ønsker at læse Psykologi. En så høj adgangskvotient peger igen i retningen af, at Kvote 2 er det rigtige valg for håbefulde ansøgere. Psykologi på Aalborg Universitet udgør 10% af pladserne, så det er igen et lille nåleøje man skal igennem, hvis man ønsker at studere det her.


Hvis du søger Psykologi på Aalborg Universitet via Kvote 2, bliver du vurderet på baggrund af en helhedsvurdering, hvori der indgår dit karaktergennemsnit i adgangskravsfagene og på andre særligt relevante aktiviteter. Adgangskravsfagene er:

 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Historie, Idehistorie, Samtidshistorie eller Samfundsfag B

 • Matematik B

Under særligt relevante aktiviteter indgår der relevant uddannelse og relevant erhvervsarbejde på fuldtid. Der skal være minimum 6 måneders arbejde, men der bliver højest vurderet 12 måneder. Det er ekstremt vigtigt, at du får dokumenteret, det du gerne vil vurderes på baggrund af, og et CV er ikke nok i vurderingen. Relevant erhvervserfaring kan for eksempel være:

 • Arbejde indenfor psykiatrien

 • Sygeplejerske

 • Pædagog

 • Lærer

 • Socialrådgiver

 • Jordemoder

Ovenstående skal alle være faglært. Eksempler på relevant uddannelse kan være:

 • Dele af bacheloruddannelse, hvor der indgår tilvalgsfag i psykologi eller inden for det psykologiske område, hvis der er bestået for minimum 30 ECTS point.

 • Dele af bacheloruddannelse i et fag, der beslægter sig til Psykologi som for eksempel Sociologi, Filosofi, Pædagogik og Teologi.

 • Dele af professionsuddannelse inden for det pædagogiske- og sundhedsmæssigeområde samt socialrådgiver.

Psykologi på Kvote 2 - Københavns Universitet

Er du ikke tilhænger af det jyske, og ønsker du at studere i Hovedstaden, så skal du søge ind på Psykologi på KU. KU er dog også den uddannelsesinstitution, der har den højeste adgangskvotient, hvor dit snit skal være intet mindre end 11,7 for at opnå adgang via Kvote 1. Kvote 2 er derfor den rigtige vej for de fleste, og KU tilbyder 20% af deres studiepladser på Psykologi til Kvote 2 ansøgere. Væsentligt højere end de to foregående uddannelsessteder.


På KU er der bestemte fag, der skal være opfyldt for, at du kan søge opnå adgang til Psykologi. De er som følger:

 • Adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit (uden hurtigstartbonus)

 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Matematik B

 • Historie, Idehistorie, Samfundsfag eller Samtidshistorie B

Opfylder du disse adgangskrav, så har du muligheden for at søge om optagelse til Psykologi på KU.


På Københavns Universitet vurderer de dig ud fra 7 specifikke vurderingskriterier:

 • Motivation og studiepotentiale: Det er vigtigt, at du i din motiverede ansøgning får vist din motivation og dit studiepotentiale i forhold til uddannelsen fremgå tydeligt.

 • Relevant erhvervsarbejde: Du skal have fremhævet, hvad du har lavet af relevant erhvervsarbejde i forhold til studiet. Husk dog, at du skal have dokumentation for erhvervsarbejdet i form af eksempelvis en arbejdsgivererklæring.

 • Relevant uddannelse: Relevant uddannelseserfaring er også et punkt, hvor KU lægger meget vægt. Dette skal du også kunne dokumentere for eksempel i form af eksamensbevis eller karakterblad.

 • Udlandsophold: Et ophold i udlandet vægter også i vurderingskriterierne på KU. Her det dog væsentligt, hvad du har lavet. Har du for eksempel opnået uddannelses- eller erhvervserfaring er dette et plus, hvorimod det ikke vægter noget, hvis du blot har opholdt dig i udlandet. Husk også her at have dokumentation for dit ophold.

 • Anden relevant erfaring: Andre aktiviteter, der har givet dig kompetencer i forhold til Psykologi, er også et væsentligt vurderingskriterie. Dette bliver vægtet på baggrund af dokumentation og den måde, du får det præsenteret i din Kvote 2 ansøgning.

 • Gennemsnit fra adgangsgivende eksamen: Det gennemsnit du endte med at gå ud med, har også betydning for din optagelse på Psykologi.

 • Karakterer fra relevante gymnasiefag: Det har også en betydning, hvordan du har klaret dig i de relevante fag fra gymnasiet. På Psykologi er det Engelsk, Matematik og Psykologi.

Den motiverede ansøgning er en væsentlig del af din Kvote 2 ansøgning, og det er i denne, at du skal have præsenteret dine kvalifikationer samt din motivation for at søge Psykologi på KU. Den skal vise, hvorfor du brænder for at læse Psykologi, og hvad dit studiepotentiale er. Ansøgningen må ikke være længere end 2 A4 sider a 2.400 tegn inkl. mellemrum og den skal skrives på dansk, svensk eller norsk.


Læs også: Sådan skriver du en god Kvote 2-ansøgning


Psykologi på Kvote 2 - Syddansk Universitet

Sidste sted, du kan læse Psykologi, er Syddansk Universitet. Universitet placeret på Fyn har en adgangskvotient, der ligger på 11,1. Psykologi på Kvote 2 bliver tildelt 25% af pladserne, hvilket er det højeste blandt de fire universiteter. Anderledes fra de foregående universiteter er det dog, at du ikke skal udarbejde en motiveret ansøgning, men du skal derimod igennem to optagelsesprøver: uniTEST og Multiple Mini Interviews (MMI). De to tests er sat i verden for at vurdere din profil i forhold til Kvote 2, da de giver et godt indblik i dine studiekompetencer. Samtidig er det også et indblik i, hvad det kræver at læse på SDU.


For uniTESTen gælder det, at den vurderer din generelle studieegnethed inden for en række områder, som er:

 • Kritisk tænkning

 • Kvantitativ tænkning

 • Sproglig og kulturel forståelse

 • Mellemmenneskelig forståelse

 • Videnskabelig tænkning

Det er en test, der varer 3,5 time og består af 150 spørgsmål. Resultatet af denne test afgør, om du får lov til at gå videre og tage MMI.


Udover uniTESTen skal du også igennem den velkendte MMI. MMI er en række mini-intervies, der skal give SDU et overblik overe din faglige og personlige kompetencer. De dækker over:

 • Motivation

 • Kognitiv formåen

 • Personlig integritet

 • Fagspecifik viden og færdigheder

 • Etik

 • Kommunikation

unITESTen afholdes d. 6 og 7. april, og hvis du går videre til MMI afholdes dette d. 12 juni.


Få hjælp til din Kvote 2 ansøgning

Hvis du føler, at ovenstående er en besværlig proces, hvor du ikke helt ved, hvor du skal starte eller slutte, så kan det være en rigtig god idé at få hjælp udefra. Det er sjældent, at man skal skrive en Kvote 2 ansøgning mere end én gang, så det kan være en rigtig god idé at tage kontakt til nogle, der ved, hvad man skal gøre. Hos Go' Kvote 2 har vi specialiseret os i at hjælpe folk med deres Kvote 2 ansøgninger, og du bør derfor ikke tøve med at tage kontakt til os, hvis du har brug for hjælp.


© 2020 af Go' Kvote 2

Telefon: +45 42756898

Mail: info@gokvote2.dk

CVR: 39564734

Porcelænshaven 20, 2000 Frederiksberg

 • Black Facebook Icon

En del af Mimer