• Magnus

Kvote 2 til Medicin - sådan kommer du ind

Opdateret: 24. feb. 2021

Det kræver et ualmindeligt højt snit at komme ind på medicin, og mange søger derfor ind gennem kvote 2. Så mange, at det også er sindssygt svært at komme ind på medicin via kvote 2. Kun en brøkdel af pladserne går til kvote 2 ansøgere, og derfor er der utroligt stor konkurrence om pladserne. I denne artikel guider vi dig igennem, hvordan du optimerer dine chancer for at komme ind på medicinstudiet.

I denne guide går vi helt tæt på processen på de forskellige universiteter i forhold til, hvordan man søger kvote 2 til medicin samt, hvad du skal være opmærksom på for at optimere din ansøgning så meget som muligt.


Kvote 2 medicin

Medicin på kvote 2 - i København

Når du søger om optagelse på Københavns Universitet, skal du naturligt opfylde nogle adgangskrav. Ved både Kvote 1 og 2 gælder det, at du skal have en adgangsgivende eksamen, og at du skal have bestået:

 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Matematik A

Og også en af kombinationerne forneden:

 • Fysik B og Kemi B

 • Fysik B og Bioteknologi B

 • Kemi B og Geovidenskab A

 • Kemi B, Biologi A og Fysik C

Opfylder du disse krav, kan du søge om optagelse på Medicin på KU, men hvis du søger Kvote 2, skal du samtidig til en Kvote 2-prøve, hvor din egnethed bliver testet i forhold til studiet. Kvote 2-prøven tager to timer, består af ca. 60 opgaver og er ens for alle, der søger Kvote 2. Prøven er opdelt i en sproglig- og en matematisk del, og den er opdelt i 6 kategorier:

 • Logik og mønstergenkendelse

 • Matematik

 • Grafer og tabeller

 • Generel læsning

 • Faglig læseforståelse

 • Engelsk læseforståelse

Udover Kvote 2-prøven bliver de bedste fra prøven inviteret til et skriftligt interview. Under det skriftlige interview, er der tre runder af spørgsmål, og det tager i alt 30 minutter. Her bliver du spurgt ind til forskellige ting, som afhænger af, hvad du gerne vil læse.

Du bliver vurderet på baggrund af både din Kvote 2-prøve, men også dit skriftlige interview. Når du søger medicin, bliver du vurderet ud fra følgende 6 kriterier:

 • Studiepotentiale - både Kvote 2-prøve og skriftligt interview:

Her bliver der set på dit studiepotentiale, hvilket også betyder, at de vurderer, om du har de kompetencer, der skal til for at gennemføre en uddannelse på universitetsniveau. Det kan for eksempel være, om din tilgang til opgaveløsning er målrettet, hvad dine forventninger er til dig selv som studerende, hvordan du har klaret din Kvote 2-prøve, og samtidig hvordan du lever op til de andre krav, der er stillet. Hvis de kan se, at du har studeret før, vurderer de også, hvordan du vil sikre dig, at du gennemfører denne uddannelse, og hvorfor det har ændret sig siden sidst.

 • Faglig færdigheder - både Kvote 2-prøve og skriftligt interview:

I forhold til dine faglige færdigheder, bliver der lagt meget vægt på dit kendskab til mennesket som en biologisk organisme og samspillet i forhold til sine omgivelser. Du bliver også vurderet på, hvor meget indsigt du har i, hvordan sociokulturelle og demografiske forhold har indflydelse på sundhed og adgang til sundhedsvæsnet. Din selvstændige kritisk refleksion og evne til at demonstrere empati og kreativitet er også en vigtig faktor i forhold til vurderingen.

 • Faglig motivation - kun skriftligt interview:

Din faglige motivation bliver afspejlet i forhold til, hvordan din interesse for uddannelsen og dens fagområder kommer til udtryk, hvorfor du gerne vil studere på KU, og om du er klar på, hvad der kræver af dig. Du bliver også vurderer på dine overvejelser om karriere både under og efter uddannelsen, men også hvordan du beskriver specifikke elementer ved uddannelsen, der har gjort klart indtryk på dig.

 • Kendskab til uddannelsen - kun skriftligt interview:

Her bliver du vurderet på dit kendskab til fagene på medicin, indholdet, opbygningen samt undervisnings- og arbejdsformer. Her er det altså vigtigt, at du har sat dig godt ind i, hvad uddannelsen har at byde på, og hvordan den er bygget op. Du bliver også vurderet på, hvad dit forhold til uddannelse bredde inden for fagområdet er, hvilke overvejelser du har gjort dig omkring job, men også hvad dine forventninger til uddannelsen er, og hvad du forventer af dig selv.

 • Formidlingsevne - kun skriftligt interview

Her bliver du blot vurderet på, om du er god til at formulere dig, og om du kan argumentere præcist, fejlfrit og nuanceret.

 • Karakterer fra adgangsgivende eksamen:

Som overskriften indikerer, bliver du vurderet fra dine adgangsgivende eksaminer - det kan både være gennemsnittet, men det kan også karakterer i specifikke fag, hvilket som udgangspunkt vil være de fag, der også er adgangskrav.


Læs også: