• Magnus

Kvote 2 til Medicin - sådan kommer du ind

Opdateret: feb. 24

Det kræver et ualmindeligt højt snit at komme ind på medicin, og mange søger derfor ind gennem kvote 2. Så mange, at det også er sindssygt svært at komme ind på medicin via kvote 2. Kun en brøkdel af pladserne går til kvote 2 ansøgere, og derfor er der utroligt stor konkurrence om pladserne. I denne artikel guider vi dig igennem, hvordan du optimerer dine chancer for at komme ind på medicinstudiet.

I denne guide går vi helt tæt på processen på de forskellige universiteter i forhold til, hvordan man søger kvote 2 til medicin samt, hvad du skal være opmærksom på for at optimere din ansøgning så meget som muligt.


Kvote 2 medicin

Medicin på kvote 2 - i København

Når du søger om optagelse på Københavns Universitet, skal du naturligt opfylde nogle adgangskrav. Ved både Kvote 1 og 2 gælder det, at du skal have en adgangsgivende eksamen, og at du skal have bestået:

 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Matematik A

Og også en af kombinationerne forneden:

 • Fysik B og Kemi B

 • Fysik B og Bioteknologi B

 • Kemi B og Geovidenskab A

 • Kemi B, Biologi A og Fysik C

Opfylder du disse krav, kan du søge om optagelse på Medicin på KU, men hvis du søger Kvote 2, skal du samtidig til en Kvote 2-prøve, hvor din egnethed bliver testet i forhold til studiet. Kvote 2-prøven tager to timer, består af ca. 60 opgaver og er ens for alle, der søger Kvote 2. Prøven er opdelt i en sproglig- og en matematisk del, og den er opdelt i 6 kategorier:

 • Logik og mønstergenkendelse

 • Matematik

 • Grafer og tabeller

 • Generel læsning

 • Faglig læseforståelse

 • Engelsk læseforståelse

Udover Kvote 2-prøven bliver de bedste fra prøven inviteret til et skriftligt interview. Under det skriftlige interview, er der tre runder af spørgsmål, og det tager i alt 30 minutter. Her bliver du spurgt ind til forskellige ting, som afhænger af, hvad du gerne vil læse.

Du bliver vurderet på baggrund af både din Kvote 2-prøve, men også dit skriftlige interview. Når du søger medicin, bliver du vurderet ud fra følgende 6 kriterier:

 • Studiepotentiale - både Kvote 2-prøve og skriftligt interview:

Her bliver der set på dit studiepotentiale, hvilket også betyder, at de vurderer, om du har de kompetencer, der skal til for at gennemføre en uddannelse på universitetsniveau. Det kan for eksempel være, om din tilgang til opgaveløsning er målrettet, hvad dine forventninger er til dig selv som studerende, hvordan du har klaret din Kvote 2-prøve, og samtidig hvordan du lever op til de andre krav, der er stillet. Hvis de kan se, at du har studeret før, vurderer de også, hvordan du vil sikre dig, at du gennemfører denne uddannelse, og hvorfor det har ændret sig siden sidst.

 • Faglig færdigheder - både Kvote 2-prøve og skriftligt interview:

I forhold til dine faglige færdigheder, bliver der lagt meget vægt på dit kendskab til mennesket som en biologisk organisme og samspillet i forhold til sine omgivelser. Du bliver også vurderet på, hvor meget indsigt du har i, hvordan sociokulturelle og demografiske forhold har indflydelse på sundhed og adgang til sundhedsvæsnet. Din selvstændige kritisk refleksion og evne til at demonstrere empati og kreativitet er også en vigtig faktor i forhold til vurderingen.

 • Faglig motivation - kun skriftligt interview:

Din faglige motivation bliver afspejlet i forhold til, hvordan din interesse for uddannelsen og dens fagområder kommer til udtryk, hvorfor du gerne vil studere på KU, og om du er klar på, hvad der kræver af dig. Du bliver også vurderer på dine overvejelser om karriere både under og efter uddannelsen, men også hvordan du beskriver specifikke elementer ved uddannelsen, der har gjort klart indtryk på dig.

 • Kendskab til uddannelsen - kun skriftligt interview:

Her bliver du vurderet på dit kendskab til fagene på medicin, indholdet, opbygningen samt undervisnings- og arbejdsformer. Her er det altså vigtigt, at du har sat dig godt ind i, hvad uddannelsen har at byde på, og hvordan den er bygget op. Du bliver også vurderet på, hvad dit forhold til uddannelse bredde inden for fagområdet er, hvilke overvejelser du har gjort dig omkring job, men også hvad dine forventninger til uddannelsen er, og hvad du forventer af dig selv.

 • Formidlingsevne - kun skriftligt interview

Her bliver du blot vurderet på, om du er god til at formulere dig, og om du kan argumentere præcist, fejlfrit og nuanceret.

 • Karakterer fra adgangsgivende eksamen:

Som overskriften indikerer, bliver du vurderet fra dine adgangsgivende eksaminer - det kan både være gennemsnittet, men det kan også karakterer i specifikke fag, hvilket som udgangspunkt vil være de fag, der også er adgangskrav.


Læs også: Den nye Kvote 2-prøve på KU: Hvad er nu det for noget?


Medicin på Kvote 2 - SDU og Aarhus Universitet

Når du siger kvote 2 på SDU og Aarhus Universitet på medicinstudiet, skal du ikke skrive en motiveret ansøgning - til gengæld skal du have et snit på minimum 6,0 fra din adgangsgivende eksamen og gennemgå en optagelsesprøve efterfulgt af et eventuelt interview. På SDU optages kvote 2 medicin nemlig via UniTEST og MMI-prøven og på AU kun gennem UniTEST.


Datoerne i 2019 for UniTEST og MMI er

 • 6-7. april - UniTEST på SDU

 • 7. april - UniTEST på AU

 • 12. juni - MMI på SDU

Vær desuden opmærksom på, at de to universiteter koordinerer testresultateterne, så hvis du søger på begge universiteter, skal du kun tage testen ét sted.


Sådan foregår UniTEST

Til en UniTEST får du 30 multiple choice spørgsmål indenfor tre hovedkategorier: kvantitativt, kritisk og sprogligt ræsonnement. Formålet med testen er at måle din studieegnethed.


Sådan foregår MMI

Hvis du klarer UniTEST'en godt på SDU bliver du indkaldt til en MMI-prøve. Det er en interviewprøve og MMI er en forkortelse for Multiple Mini Interview. Her møder du ind til en række interviewstationer (det kan variere, men der er typisk 7) og hver interviewstation har én opgave og én person, der skal vurdere dig. Opgaverne kræver ikke specifik baggrundsviden og har til formål at vurdere din faglighed. På SDU kigger man på følgende emner:

 • Etik

 • Kritisk tænkning

 • Viden om sundhedsvæsenet

 • Engelsk

 • Samarbejdsevner

 • Kommunikative færdigheder

Ved hver interviewpost får du point på en skala fra 1-7 og den samlede vurdering afgør, om du er en af de heldige, der får kvote 2 pladsen.


OBS: Al kommunikation om kvote 2 forløbet foregår via de to universiteters selvbetjeningssystem for kvote 2 og indkaldelsesvarslen kan være meget kort, så træk jævnligt! Husk også at bekræfte din studieplads senest den 30. juli, hvis du får en plads.

Medicin på AAU - Kvote 2 på medicin

I Aalborg bruger man en "Konkret helhedsvurdering" for at vurdere, om du er egnet til at læse på studiet. Det betyder, at universitetet blandt andet lægger vægt på dit karaktergennemsnit adgangskravsfagene til lægeuddannelsen. Der er tale om følgende fagkombinationer, foruden Dansk A, Engelsk B, Matematik A:

 • Fysik B og Kemi B

 • Fysik B og Bioteknologi B

 • Geovidenskab A og Kemi B

 • Kemi B, Biologi A og Fysik C

Udover karaktersnittet i disse fag kigges der også på relevant erhvervserfaring og uddannelse på mellem 6 og 12 måneders varighed.


Kvote 2 - det bliver der lagt vægt på hos AAU

Hverken udlandsophold eller frivilligt arbejde tæller med i vurderingen af din kvote 2. Samtidig kigges der også kun på relevant erhvervserfaring og uddannelse - ikke det, der vurderes som værende irrelevant for medicinstudiet.


Relevant erhvervserfaring

Herunder tæller arbejde med patientkontakt indenfor felter som pleje, omsorg eller psykiatrien.


Irrelevant erhvervserfaring

Arbejde som pædagogmedhjælper, Au Pair eller frivilligt arbejde.


Relevant uddannelse

Dele af BA-uddannelser og kurser indenfor sundhedsvidenskab, psykologi og naturvidenskab.


Irrelevant uddannelse

Private uddannelser eller kurser indenfor for eksempel coaching og terapi.


OBS: Det er vigtigt, at du kan dokumentere disse aktiviteter ved for eksempel en arbejdsgivererklæring, lønsedler eller et kursusbevis. AAU lægger desuden ikke vægt på en motiveret ansøgning.


Læs også: Sådan optimerer du din kvote 2-profil


Synes du kvote 2 er svært? Få professionel hjælp

Det kan være utroligt svært at finde hoved og hale i hele processen med Kvote 2, og hvordan du bedst muligt kan forberede dig til optagelsesprøven. Hvis du har brug for professionel hjælp, så henviser vi til Mimer, som er specialiserede i 1:1 hjælp til dig, der står og kunne bruge noget hjælp.


Derudover henviser vi også til Studieakademiet, som tilbyder 6 måneders forløb, hvor du får et indblik i fagene på medicin, og hvordan det er læse uddannelsen.