• Magnus

Kvote 2 til Københavns Universitet - Sådan kommer du ind!

Opdateret: feb. 24

Københavns Universitet (KU) rangeres år efter år som det bedste universitet i Danmark, og på forskellige lister rangerer universitet også højt blandt europæiske universiteter. Derfor er det bestemt ikke nemt at komme ind på KU, og især hvis du søger kvote 2, er KU det universitet i Danmark, der har flest ansøgere pr. studieplads. Søgte du feks. medicin sidste år på kvote 2 var der mere end 1500 ansøgere til kun 55 pladser. Derfor er det vigtigt, at du er velforberedt, når du gør dig klar til at søge ind på KU - i denne artikel giver vi dig det fulde overblik over KU, og hvad du skal vide, når du søger kvote 1 eller kvote 2.

KU optagelse

Optagelse på Københavns Universitet

Kvote 1

Kvote 1 er for dig, der har karaktererne fra gymnasiet til at gå direkte ind på studiet. Hvilket karaktergennemsnit du skal have, er umuligt at sige, da det afhænger af, hvilken linje du vil læse. Den uddannelse med det laveste snit på KU er Teologi som kun kræver et snit på 2,9, hvorimod den uddannelse med det højeste snit er Psykologi med et snit på hele 11,8 (2019 tal). Det er dog de færreste uddannelser på KU, der har et lavt snit, og derfor er det også utroligt svært at komme ind på de mest populære linjer på universitetet - og derfor kigger mange mod kvote 2.


Når du søger gennem kvote 1, bliver du udelukkende vurderet på dit karaktergennemsnit. Det er en ganske simpel proces, hvor man starter fra den person med det højeste snit, der har søgt linjen og fortsætter ned ad listen indtil der ikke er flere pladser tilbage. Den person med det laveste snit, der kommer ind, afgør hvad adgangskvotienten har været det år. Derfor er adgangskvotienten heller ikke den samme fra år til år, fordi det afhænger af, hvor højt snittet har været hos dem, der har søgt. I år vil vi helt sikkert se et fald i alle adgangskvotienterne, fordi hurtigstartsbonussen er fjernet, så vær ikke bange, hvis det ser helt håbløst ud!

For at du kan søge kvote 1, kræver det, at du har en dansk adgangsgivende eksamen, eller at du har en international eksamen, der kan sidestilles med en dansk. Det er altså dit gennemsnit fra denne uddannelse, du bliver bedømt på. På KUer gælder at, en dansk adgangsgivende eksamen er én af følgende:

 • STX

 • HHX

 • HTX

 • HF, EUX eller GIF

 • Færøsk studentereksamen eller Grønlandsk studentereksamen

 • Eksamen fra Duborgskolen

 • Eksamen fra A. P. Møller Skolen

Har du din uddannelse fra en af disse skoler, har du mulighed for at søge kvote 1 på KU. Hvis du har en udenlandsk eksamen, kan du på denne liste se, om den kan sidestilles med en dansk. Overholder du ikke ovenstående, er du nødt til at søge gennem kvote 2 på KU.

Specielle adgangskrav på KU

Det er dog, desværre, ikke bare så nemt, at du skal have en adgangsgivende eksamen og det rette snit for at søge ind på alle uddannelser på KU. Københavns Universitet har også nogle specielle adgangskrav, der varierer fra uddannelse til uddannelse.


Et ufravigeligt krav KU har på alle deres uddannelser er, at du skal have et karaktersnit på 6,0 for at søge ind på KU. Det er modsat mange andre universiteter, som ikke har noget minimumskrav. Dog er snittene på KU typisk så høje, at minimumskravet på 6,0 ikke gør nogen forskel. Man kan dog søge om dispensation, hvis der har været ekstraordinære omstændigheder, der har gjort, at man har fået et lavere snit i gymnasiet end man burde.


De specielle adgangskrav er specifikke for hver enkelt uddannelse, og det vil derfor ikke give mening at liste dem her. For at se de specifikke adgangskrav for hver uddannelse er du nødt til at gå ind på selve uddannelsen og læse, hvilke fag og karakterer, der er krav om. Typisk lyder kravene på, at du skal have et specifikt fag på et vist niveau og have fået en minimumskarakter i dine eksaminer.


For eksempel er de specielle adgangskrav ved medicin, at du har haft Dansk A, Engelsk B, Matematik A, og en af følgende kombinationer:

 • Fysik B og Kemi B

 • Fysik B og Bioteknologi A

 • Kemi B og Geovidenskab A

 • Kemi B, Biologi A og Fysik C


Kvote 2 på KU

Hvis dit snit ikke er helt højt nok til at komme ind på de eftertragtede uddannelser på KU, er det kvote 2 du skal skelne til. Når du søger gennem kvote 2 søger du ikke udelukkende på dit karaktergennemsnit, men i stedet på din motivation og studieparathed. Det smarte ved at søge kvote 2 er endvidere, at hvis dit karaktergennemsnit er over 6,0, bliver du også vurderet i kvote 1, hvis nu, at adgangskvotienten falder.

Du bliver ved kvote 2 vurderet ud fra en helhedsvurdering, og specifikt lægger KU vægt på følgende seks kriterier (som dog varierer fra uddannelse til uddannelse):

 • Studiepotentiale: dit potentiale for at klare dig godt på uddannelsen, herunder opgaveløsning, dine forventninger til dig selv som studerende og dine erfaringer.

 • Faglige færdigheder: typisk analytiske kompetencer og god skriftlig- og verbal kommunikation.

 • Faglig motivation: viden om uddannelsen og din interesse for fagområde: Hvordan du beskriver elementer ved uddannelsen, der begejstrer dig, hvorfor du vil studere, dine overvejelser om karriere mv.

 • Kendskab til uddannelsen: kendskab til uddannelsens fag og opbygning, forhold til uddannelsens bredde, dine overvejelser og kendskab til jobmuligheder efter endt uddannelse samt dine forventninger til uddannelsen.

 • Formidlingsevne: din evne til at argumentere præcist og nuanceret både mundtligt og skriftligt.

 • Karakterer fra den adgangsgivende eksamen: dit karaktergennemsnit er stadig en del af vurderingen - specielt i de specifikke adgangskrav.

Københavns Universitet har fra i år ændret deres kvote 2-proces væsentligt i forhold til tidligere år. Før i tiden skulle man blot skrive en motiveret ansøgning og dokumentere sine aktiviteter, karakterer og uddannelse på optagelse.dk. Man kan stadig indlevere en motiveret ansøgning, men KU har nu indført to yderligere skridt i deres optagelsesproces på kvote 2.

 1. En Kvote 2-prøve

 2. Et skriftligt eller mundtligt interview

Kvote 2-prøven

Kvote 2-prøven består af to dele: En sproglig og en matematisk-logisk del, og den er ens for alle ansøgere på alle uddannelser. De ansøgere, der klarer sig bedst til prøven, går videre til interviewet.


Formatet er således, at du skal besvare cirka 60 opgaver. I nogle er der svarmuligheder, mens der i andre kræves, at du selv formulerer svaret. Prøvens formål er at teste dig ift. Din studieparathed og din formidlingsevne.


Antallet af personer, der går videre til interviews afhænger af antallet af ansøgere og antallet af studiepladser på den givne uddannelse. Skal du til et skriftligt interview ligger det i slutningen af maj.


Interviewet - skriftligt og mundtligt

Om du skal til et skriftligt eller mundtligt interview afhænger af, hvilken uddannelse du søger:

Mundtligt interview: Antropologi, Skov- og Landskabsingeniør, Tandplejer, Veterinærmedicin og Økonomi


Skriftligt interview: alle øvrige uddannelser


Det mundtlige interview:

Er du blandt de bedste besvarer ved kvote 2-prøven, bliver du inviteret til et mundtligt interview hos et fagligt optagelsesudvalg på den uddannelse du har søgt. Interviewet finder sted i juni og foregår ligesom prøven i København. Efter din besvarelse foretages en helhedsvurdering baseret på prøve og interview, og du kan, når du får svar på din ansøgning, se hvad udvalget lagde særligt vægt på i din ansøgning.


Det skriftligt interview:

Ved det skriftlige interview svarer du på nogle spørgsmål omkring uddannelse, og det skriftlige interview ligger mellem d. 28. - 30. maj. Det er kun de bedste prøvebesvarelser, der går videre til det skriftlige interview. Optagelsesudvalget foretager derefter en helhedsvurdering.


Hjælp til optagelsesprocessen på KU

Hvis du står i den situation, at du godt kunne tænke dig at forberede dig endnu mere, inden du søger om optgaelse på KU, så kan du deltage i et af Studieakademiets 6-måneders forløb, hvor du bliver undervist i nogle af de fag, du også skal have på uddannelsen. Således sikrer du dig, at skiller dig ud fra de andre, der søger, og samtidig får du også hjælp til hele processen med at søge Kvote 2 og tage prøven og det skriftlige interview.