• Magnus

Copenhagen Business School - Introduktion, information & Kvote 2

Opdateret: mar. 8

Copenhagen Business School (CBS) Danmarks største uddannelsesinstitution inden for erhvervsøkonomi og et evigt populært universitet at studere på. Verdenover er CBS anerkendt som et af de bedste inden for Business & Management, og det kræver derfor lidt at komme ind på de eftertragtede studier. I denne artikel dykker vi ned i, hvad der er op og ned, og hvad du kan forvente dig af CBS, hvis du skal studere der en dag. Med andre ord: her får du det fulde overblik over Copenhagen Business School.


Introduktion til Copenhagen Business School

Med mottoet "Where University Means Business" er det de færreste, der er i tvivl om, hvad CBS stræber efter. Siden etableringen i 1917 har CBS været synonym med handel, erhvervsøkonomi og finans. I de senere år har CBS haft et øget fokus på iværksætteri, hvilket inkubatoren, Copenhagen School of Entrepreneurship, vidner om. Derfor er det en overraskelse for de færreste, at der er hård konkurrence om pladserne på de eftertragtede studier, hvorfor snittene naturligt følger med den ekstremt høje efterspørgsel. Denne høje efterspørgsel har blandt andet medført, at to linjer kræver et snit på 11 eller derover, samtidig med at det laveste snit er på 8!


Som studerende på Copenhagen Business School kan du forvente at have undervisning på forskellige campusser rundt omkring på Frederiksberg. Helt præcist består CBS af seks campusser, der dog alle er beliggende på Frederiksberg og inden for kort afstand af hinanden. Campusserne er:

 • Solbjerg Plads

Det største campus på CBS og af mange betegnet som hjertet af CBS. Bygningen huser mere end 27.000 undervisningspladser, hvorfor du kan forvente en stor del af din undervisning kommer til at foregå her. Det er også her, du finder det største af CBS' biblioteker, hvor der kan sidde mere end 500 studerende ad gangen. Måske vigtigst af alt, er det også her, du finder Café Nexus, der hver uge holder åbent torsdag aften, så du kan få en øl eller to med dine studiekammerater.

 • Dalgas Have

Et andet sted, hvor du med stor sandsynlighed kommer til at have din daglige gang, er det campus, der ligger ved Dalgas Have. Med mere end 60 forskellige auditorer, klasselokaler og lignende, vil du opleve, at mange af dine forelæsninger og øvelsestimer kommer til at foregå her. Ligeledes er der et glimrende bibliotek, hvor du kan forberede dig til undervisningen eller eksaminerne. Du vil også opleve, at du skal til mundtlige eksaminer herude.

 • Porcelænshaven

Porcelænshaven er et af de mere specielle steder på CBS. Som navnet antyder, er stedet en tidligere porcelænsfabrik, som CBS nu har overtaget. Porcelænshaven er inddelt i seks forskellige lokationer, og inkluderer derudover også lejligheder. Du vil opleve, at der er mange foredrag her. Det er også her, du finder CBS' inkubator, CSE, hvor du kan blive en del af deres inkubator, hvis du går og drømmer om at starte din egen virksomhed.

 • Kilen

En af de nyere bygninger på CBS er Kilen, som blev opført i 2005. Kilen huser både undervisningspladser og kontorer, og det er blandt andet her CBS' rektor sidder.

 • Flintholm

Siden 2013 har Flintholm, som ligger lige ved Flintholm st., fungeret som campus for Copenhagen Business School. Samtidig er det CBS' mindste campus med kun fire auditorier, som alligevel huser 620 undervisningspladser.

 • Howitzvej

Det sidste campus er det, der er placeret på Howitzvej, lige over for Kilen. På Howitzvej er der både auditorier og grupperum, og det er specielt her, at CBS' IT-uddannelser holder til. Derudover er det også her, Creators Floor holder til, som er et samarbejde mellem CBS og Symbion for iværksættere.

Optagelse på CBS

Kvote 1

På CBS har du muligheden for at søge om optagelse både via Kvote 1 og Kvote 2. Eftersom karakterkravet for at blive optaget via Kvote 1 svinger fra hele 12,4 (!) på International Business til 8,1 på HA (mat.), er der en masse, der vælger at søge via Kvote 2 til CBS, da man roligt kan sige, at der er høje krav på alle uddannelserne på CBS.


Ved Kvote 1 bliver du, ligesom ved andre universiteter, udelukkende bedømt på dit karaktergennemsnit. For at du kan søge Kvote 1, kræver det, at du har en dansk adgangsgivende eksamen, eller at du har en international eksamen, der kan sidestilles med en dansk. Det er altså dit gennemsnit fra denne uddannelse, du bliver bedømt på.

På CBS er gælder at, en dansk adgangsgivende eksamen er én af følgende:

 • STX

 • HHX

 • HTX

 • HF, EUX eller GIF

 • Færøsk studentereksamen eller Grønlandsk studentereksamen

 • Eksamen fra Duborgskolen

 • Eksamen fra A. P. Møller Skolen

Har du fået din eksamen fra én af disse uddannelsestyper, er du derfor berettiget til at søge om optagelse via Kvote 1 på CBS. Hvis du ikke har en dansk eksamen, kan du på listen her se, om din internationale eksamen kan sidestilles med en dansk. Opfylder du ikke kravet for at søge Kvote 1, skal du derimod søge Kvote 2 til CBS.


Specielle adgangskrav på CBS

På CBS er der forskellige adgangskrav, alt efter hvilken uddannelse, du søger. Overordnet set er der nogles fag, du skal have haft på alle uddannelser. Det er f.eks. Matematik på B-niveau eller Historie / International Økonomi / Samfundsfag / Idéhistorie / Samtidshistorie på B-niveau.

 • Dansk A: På 9 ud af 18 uddannelser kræver det fra 2020, at du har et snit på minimum 4 i Dansk, og at du har fået minimum 2 i alle fire eksaminer. Hvis du ønsker at læse HA (kom.), så kræver det fra 2020, at dit snit i Dansk er 10, og at du har fået 7 i alle fire eksaminer.

 • Engelsk A: På alle de engelsktalende uddannelser samt HA i Europæisk Business og HA i Markeds- og Kulturanalyse skal man bruge Engelsk A for at blive optaget på uddannelsen.

 • Matematik A: Hvis du ønsker at læse HA (mat.) kræver det, at du har haft Matematik på A-niveau i løbet af din gymnasietid, hvor du fik et snit på 6,0.

 • 2. Fremmedsprog: Hvis du ønsker at læse uddannelsen BSc in Business, Language & Culture, kræver det, at du som minimum har haft Fransk B, Tysk B eller Spansk A, hvor du har opnået et snit på minimum 6,0.

 • Kinesisk: Hvis du er interesseret i at læse BSc in Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia, er det krævet fra dig, at du har haft Kinesisk på A, hvor du fra 2020 skal have haft et snit på 10,0. Hvis du ikke har haft Kinesisk på A-niveau, så skal du tage en 4-årig uddannelse

Kvote 2

Hvis dit gennemsnit fra din adgangsgivende eksamen desværre ikke er helt højt nok til at komme ind på én af CBS' eftertragtede linjer, så kan du, ligesom mange andre, søge om optagelse på CBS via Kvote 2. Det smarte ved også at søge Kvote 2 er, at du ikke kun søger Kvote 2, men du faktisk også automatisk søger Kvote 1, hvis du har én af førnævnte adgangsgivende eksaminer. Når du søger Kvote 2, så bliver du vurderet ud fra en helhedsvurdering, og der er derfor forskellige ting, der bliver lagt vægt på, når du søger om optagelse på CBS. I en helhedsvurdering indgår der følgende:

 • Dit karaktergennemsnit uden "Hurtig i gang bonus"

 • Karakterer i de specifikke adgangskrav

 • Aktiviteter efter endt adgangsgivende eksamen

 • Motiveret ansøgning


Aktiviteter efter endt adgangsgivende eksamen

Når vi nævner, at de aktiviteter, du har lavet efter din adgangsgivende eksamen, så dækker det over nogle forskellige ting.

 1. Erhvervsarbejde: Når du søger Kvote 2 til CBS, og de vurderer de Erhvervsarbejde, er det vigtigt, at du opfylder tre krav: Arbejdet skal have været minimum 30 timer om ugen, det skal være i minimum én sammenhængende måned, og slutteligt kan der kun blive taget max 12 måneder i betragtning. Det er ikke vigtigt, hvad du har beskæftiget dig med, og arbejde som frivilligt arbejde, værnepligt og barsel indgår også som erhvervsarbejde. For at du kan dokumentere, at du opfylder disse krav, er det meget vigtigt, at du får lavet en Arbejdsgivererklæring, eller at du kan uploade Lønsedler.

 2. Udlandsophold: Når CBS kigger på, om du har haft et Udlandsophold, er der naturligvis nogle krav, der skal være opfyldt: først og fremmest skal du have opholdt dig i landet i minimum én sammenhængende måned, derudover tager CBS max 6 måneder i betragtning, og slutteligt må du ikke have taget din adgangsgivende eksamen i det land. Du kan dokumentere ovenstående på forskellige måder: det kan gøres via passtempler, huslejeindbetaling, boarding kort eller dokumentation for, at du har haft en aktivitet i landet såsom en arbejdsgivererklæring, karakterudskrifter eller lignende.

 3. Videregående uddannelse: Med i helhedsvurderingen af din Kvote 2-profil er også, om du har taget noget Videregående uddannelse inden da. Kravene for at det indgår i vurderingen er: niveauet skal være højere end gymnasialt niveau, du skal have bestået min. 5 ECTS point, der er maximum 60 ECTS point, der indgår i vurderingen. For at dokumentere denne aktivitet, skal du bruge et officielt karakterudskrift, hvor det fremgår, at du har bestået faget til en eksamen.

 4. Højskoleophold: For at Højskoleophold kan indgå i helhedsvurderingen, er der naturligvis også nogle krav, der skal opfyldes: først og fremmest er det vigtigt, at du har boet på højskolen, forløbet skal have været i minimum én sammenhængen måned samtidig med, at der bliver taget max 6 måneder i betragtning. Ligesom ved den videregående uddannelse kan du ikke få taget erhvervsarbejde eller videregående uddannelse med i betragtningen, hvis du samtidig bliver vurderet på din aktivitet på højskolen. For at kunne dokumentere dit højskoleophold, er det vigtigt, at du har et diplom, hvor det er dokumenteret, at du har fuldført det, og hvilken periode du har fuldført det i.

 5. Dobbeltaktivitet: Når du skal til at søge om optagelse på Kvote 2 til CBS, kan det sagtens være, at du har været i udlandet og lave arbejde, eller at du har taget et højskoleophold i udlandet. Derfor har CBS den post i helhedsvurderingen, der hedder Dobbeltaktivitet. Dobbeltaktivitet er nemlig en kombination af:

 • Udlandshophold og erhvervsarbejde

 • Udlandshophold og videregående uddannelse

 • Udlandshophold og højskoleophold For at du kan få en dobbeltaktivitet til at indgå i vurderingen af din ansøgning, er det vigtigt, at begge aktiviteter har foregået samtidig, og at perioden var minimum én måned og max 6 måneder.


Motiveret ansøgning

Det sidste punkt, der indgår i helhedsvurderingen, er den motiverede ansøgning. Det er den, mange i daglig tale kalder en Kvote 2-ansøgning. Dog er det sådan, at når du søger Kvote 2 på CBS, så er det ikke alle uddannelser, hvor du skal udarbejde en motiveret ansøgning. De uddannelser, hvor du IKKE skal skrive en ansøgning, er: BSc in Service Management, HA (jur.), HA (it.), HA Almen og HA (mat.). På disse uddannelser er du velkommen til at skrive en motiveret ansøgning, men den vil ikke indgå som en del af helhedsvurderingen.


Når du skal skrive din Kvote 2 ansøgning, er der naturligvis en del ting, der er vigtigt at huske på. Af ren praktisk information er det vigtigt at lægge mærke til, at din motiverede ansøgning ikke overskrider 2 A4-sider. Det er dog relativt meget for en Kvote 2-ansøgning, da der er mange andre universiteter, der kun tillader én side. Derudover er det ekstremt vigtigt, at hvis du søger en dansksproget uddannelse, så skal den være på et nordisk sprog (dansk, svensk eller norsk), og hvis du søger en engelsksproget uddannelse, så skal den være skrevet på engelsk.


Derudover er det også vigtigt at bemærke, at hvis du søger uddannelse BSc in Shipping and Trade, så skal du også svare på følgende to spørgsmål:

 • "Describe a situation where you achieved results together with other people and how you contributed?"

 • "What are your most important strengths in relation to customer contact and teamwork? Why?"

Resten af Kvote 2-ansøgningen skal blot udarbejdes, som man skriver en Kvote 2 ansøgning, hvor det er vigtigt, at du får inddraget din erfaring, og hvorfor den er brugbar på studiet. Hvis du er i tvivl om, hvordan man skriver en god Kvote 2 ansøgning til CBS, kan du læse vores guide her. Hvis du ønsker at få hjælp til din motiverede ansøgning, eller du gerne vil optimere din profil endnu mere, så kan du også tage et 6-måneders forløb hos Studieakademiet, hvor du får et indblik i de fag, der bliver tilbudt på CBS, samtidig med at du får hjælp til din Kvote 2-ansøgning