• Magnus

Kvote 1 og Kvote 2 - Alt du skal vide

Opdateret: 29. juni 2020

Hvis du netop har færdiggjort din gymnasiale uddannelse, er det et meget naturligt step i vejen til færdiguddannelse, at du tager videre på universitetet. Dette kan enten være med ét eller flere sabbatår i mellem - eller slet ingen. Ligemeget hvad skal du vælge, om du vil søge via Kvote 1 eller Kvote 2, men her opstår det store spørgsmål: "Hvad er forskellen på Kvote 1 og Kvote 2 egentlig?". Vi giver dig derfor alt du skal vide om Kvote 1 og Kvote 2 her!

Kvote 1 og Kvote 2 - Alt du skal vide

Kvote 2 - Din mulighed for at optimere dine chancer

Hvis dit blik er faldet på en uddannelse, der kræver et enten lidt eller væsentligt højere gennemsnit, end hvad dit er, gør det ikke så meget. Du har nemlig muligheden for at søge i Kvote 2, der gør, at du får muligheden for at blive optaget baseret på andet end blot dit karaktergennemsnit, som det gør sig gældende ved Kvote 1. Og det er her forskellen på Kvote 1 og Kvote 2 ligger. Du har nemlig også den unikke mulighed, at du kan påvirke dine chancer for optagelse, selvom du har afsluttet din gymnasiale uddannelse, da dit snit ikke vægter i lige så høj grad på Kvote 2, som det gør på Kvote 1. Du kan nemlig optimere din profil i forhold til at søge Kvote 2.


Hvis du vælger at søge via Kvote 2, kan det godt virke som lidt af en jungle, da der er en masse ting, du skal have styr på og forholde dig til. Der er nogle specifikke vurderingskriterier, du skal forholde dig til, i forhold til hvilket universitet du gerne vil læse på. Med det sagt er der dog nogle vurderingskriterier, der går igen. Disse vil vi i den næste sektion gennemgå, så du kan få et overblik over, hvad du kan gøre for at stå bedre i forhold til andre, der også søger Kvote 2.

Relevant erhvervserfaring:

Det første man kan gøre, som der er også er en del, der gør, er at få noget relevant erhvervserfaring. Før det kan indgå i vurderingen af din profil, skal du opfylde nogle bestemte krav inden for dette også: du skal have arbejdet minimum 30 timer, og det må kun være på én ansættelse. Du må altså derfor ikke have to job, hvor du arbejder 15 timer hver. Derudover skal du have arbejdet der i minimum én sammenhængende måned, og det er max 12 måneder, der tages i betragtning. Du skal altså derfor sikre dig, at du opfylder disse krav, for at det går med i vurderingen af din profil, når du søger Kvote 2. Husk også, at du skal have dokumentation for dette i form af arbejdsgivererklæring eller lønsedler. En ansættelseskontrakt gælder ikke alle steder.


Udlandsophold:

Hvis du er rejselysten, kan du også vælge at tage på et udlandsophold, hvor du oplever verdenen. Dette kan for eksempel være, hvis du tager på den kendte "sabbatårsrejse". Ligesom ved erhvervserfaringen, er der også nogle bestemte kriterier, der skal opfyldes, før et udlandsophold kan indgå i vurderingen: du skal være i landet i minimum én måned sammenhængende, men samtidig er det maks 6 måneder, der bliver taget i betragtning, og slutteligt må det ikke være det land, du har taget din adgangsgivende eksamen (skulle du have taget denne udenfor Danmarks grænser). Også her skal du have noget dokumentation, der blandt andet kan være passtempler, huslejeindbetaling, boarding cards eller dokumentation for aktivitet i landet.


Højskoleophold:

Hvis du er typen, der elsker livet på en efterskole, eller bare drømmer om at prøve det, så er et højskoleophold en rigtig god idé. Samtidig med, at du optjener point til vurderingen af din kvote 2-profil, så lærer du utrolig meget om dig selv, og du bliver en del af et stort fællesskab - win/win. Du kan jo også være smart at tage højskolen i udlandet og på den måde få to fluer med ét smæk. Som med de to foregående vurderingskriterier, er der naturligvis nogle ting, der skal være opfyldt: først og fremmest, skal du have boet på højskolen, også dette skal være minimum én sammenhængende måned, men maks 6 måneder bliver taget i betragtning. Dog skal du være opmærksom på, at du ikke kan kombinere erhvervsarbejde og videregående uddannelse. For at bevise, at du har været på højskole, og for at det gælder i vurderingen, skal du have et diplom, der viser, hvilken periode du gennemførte det.


Dobbeltaktivitet:

En ting de færreste snakker om, når de snakker om at optimere deres Kvote 2-profil, er dobbeltaktivitet. Dobbeltaktivitet er, når du gennemfører et udlandsophold og kombinerer det med én af følgende: erhvervsarbejde, videregående uddannelse eller højskoleophold. For at dette kan indgå i din vurdering, skal du have gennemført tingene på samme tid og af minimum én måned og i maks 6 måneder.


Frivilligt arbejde:

En ting, som mange gør, er at udøve frivilligt arbejde. Dette er en god måde at optjene point til din Kvote 2-ansøgning, da det også går ind under relevant erhvervserfaring. Udover det, så ser det også kanon godt ud på CV'et, at du har gennemført frivilligt arbejde.


Kurser ved siden af:

Hvis du har besluttet dig for en uddannelse, hvor du skal have nogle bestemte fag, men du desværre ikke havde dem i din gymnasietid, kan du også vælge at læse nogle fag op eller at tage andre kurser i dit sabbatår. Det kan for eksempel være, at den linje, du gerne vil søge, kræver, at du har haft Engelsk på A-niveau eller Kemi på B-niveau. Her har du muligheden for at læse det fag op.


Udover ovenstående kriterier, er der også nogle universiteter, der har mere specifikke vurderingskriterier, men dem vi har listet ovenfor, er de mest typiske på universiteterne landet over. Ved siden af disse skal du oftest også skrive en motiveret ansøgning, der beskriver din motivation, hvorfor du bør optages, og hvad dine tanker er med studiet. Dog kan det være meget svært at skrive en Kvote 2 ansøgning, men der er der heldigvis hjælp at hente.

Kvote 1 - Den "lette" ansøgningsproces

Som nævnt i indledningen, kan man søge optagelse på uddannelse via to forskellige muligheder. Den måde, de fleste kender, er ved at søge Kvote 1, hvor man blot bliver vurderet på baggrund af sit karaktergennemsnit og ikke andet. Det er også derfor, at vi i denne artikel kalder det "den "lette" ansøgningsproces". Det eneste, du skal gøre, er at vælge den uddannelse, du gerne vil læse. Dine karakterer bliver automatisk uploadet til Optagelse.dk, hvor du søger din uddannelse. Hvis du vælger at søge udelukkende baseret på dit gennemsnit, har du også muligheden for at få det ganget med 1,06, hvis du søger inden for to år efter, du har afsluttet din gymnasiale uddannelse. Det er også det, folk kalder for "bonus for hurtigstart". Det giver dig altså en god fordel, hvis du er "oppe imod" andre, der ikke søger med det samme efter afslutningen af deres gymnasium. Udover at kunne gange for hurtigstart, så har du også muligheden for at gange dit karaktergennemsnit, hvis du har flere A-fag, end hvad din uddannelse kræver. Hvis du har et 5. A-fag, må du gange med 1,03, og har du tilmed et 6. A-fag, må du gange det med 1,06.


Hvis du vælger, at du gerne vil søge via Kvote 1, skal du som sagt have afsluttet din gymnasiale uddannelse, da det er din adgangsbillet til universitetet. Der er nogle forskellige adgangsgivende eksaminer, som vi har listet herunder:

  • Studentereksamen (STX)

  • Højere forberedelseseksamen (HF)

  • Højere handelseksamen (HHX)

  • Højere teknisk eksamen (HTX)

  • Erhvervsuddannelse med studiekompetencegivende eksamen (EUX)

  • Særligt HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)

Har du derfor læst på én af ovenstående, har du altså klaret første step i processen. Udover at have klaret ovenstående, skal du, som nævnt, også have karaktergennemsnittet, som uddannelsen kræver. Måden, dette bliver udregnet, er, at universitetet har et antal af pladser, som bliver uddelt hvert år. De starter fra "toppen" - det vil sige den, der søger, som har det højeste gennemsnit - og tager folk ind, indtil de har nået deres maksimum. Den sidste, der bliver optaget, afgører altså, hvad snittet bliver, da det bliver regnet efter vedkommendes gennemsnit. Dog skal du også være opmærksom på, at der på nogle studier kan være karakterkrav, der gør, at du skal have opnået en bestemt karakter i det fag. Det kan for eksempel være, at du skal have et gennemsnit på over 7 i Dansk. Endvidere kan der også være krav om, at du har haft bestemte fag på et bestemt niveau. Det kan for eksempel være, at du skal have haft Engelsk på A-niveau.


Læs også: Sådan søger du via Optagelse

Kvote 1

Køb hjælp til Kvote 2 ansøgning - Den lettere, men bedre løsning

Som nævnt i afslutningen af første afsnit, kan det være meget svært at vide præcis, hvad der skal med i en motiveret ansøgning, når man søger kvote 2. For de fleste gør det sig gældende, at man kun skal søge Kvote 2 én gang, og det kan derfor været meget svært at finde hoved og hale i, hvor man skal starte, hvad man skal inkludere, og hvordan den skal skrives. Dette er da også blot nogle af de årsager til, at flere og flere begynder at købe hjælp til deres Kvote 2 ansøgning. Vælger du at gøre brug af en ekstern part til at hjælpe med at skrive din ansøgning til Kvote 2, så sikrer du dig samtidig, at det er en, der har styr på, hvordan en Kvote 2 ansøgning skal skrives, hvilke kriterier, der skal opfyldes, hvad der er godt at have med, og samtidig at den er velskrevet hele vejen igennem. Derudover er der også en den store fordel, at det ofte er således, at en anden person faktisk beskriver dig bedre, end du selv gør, da man nemt selv kan stirre blind på bestemte ting omkring en selv. Med andre ord styrker du derfor dine chancer endnu mere, hvis du får hjælp til at skrive din Kvote 2 ansøgning.


Udover ovenstående er der naturligvis også det faktum, at du kan have fokus andetsteds. Så snart du har købt din ansøgning, kan du koncentrere dig om andre ting, som du ellers ville ikke have lige så meget tid til. Du har derfor mere tid til at indhente relevante dokumenter, som beskrevet foroven, og hvis du er ude at rejse, kan du koncentrere dig 100% om rejsen, og du behøver ikke hele tiden gå og tænke på, at du skal have skrevet din ansøgning, da der er en professionel skribent, der klarer det for dig.