• Magnus

Københavns Universitet - Alt du skal vide

Opdateret: feb. 24

Det ældste i Danmark og næstældste universitet i Skandinavien. Ord, der er synonymer med Københavns Universitet, men hvad gemmer sig egentlig bag overfladen? Og hvad er fakta om det prestigefyldte universitet, hvor ikke mindre end otte uddannelser kræver et snit på over 10? I denne artikel giver vi dig det fulde overblik over Københavns Universitet!


Introduktion til Københavns Universitet

Med grundlæggelsen i 1479 er Københavns Universitet (KU) det næstældste universitet i Skandinavien og det ældste i Danmark. I følge flere forskellige ranglister, rangerer KU som det 6. bedste universitet i Europa, og det må derfor siges, at det er et prestigefyldt universitet at opnå optagelse på. Dette medvirker også til, at en række af uddannelserne enten kræver et højt snit eller en god Kvote 2-profil, hvis man ønsker optagelse på et af de eftertragtede studier. Det høje niveau er også bevidnet ved at prominente mennesker gennem tiden har taget deres uddannelse på Københavns Universitet, hvilket har medført at Nobelprisen hele 9 gange er blevet uddelt til en KU dimittend, hvor de især udmærker sig inden for Medicin og Fysik & Kemi.


KU er opdelt i seks fakulteter, der har hver deres fokusområde. De seks fakulteter er følgende:

 • Det Humanistiske Fakultet

På det Humanistiske Fakultet er fokus på menneskets sprog, kultur, historie, levevilkår og udtryksformer. Her kan du for eksempel læse Bachelorer i Dansk, Historie, Film- og Medievidenskab og Filosofi.

 • Det Juridiske Fakultet

Her beskæftiger de sig primært med relationer mellem mennesker, stater og sammenslutninger - både på et nationalt og internationalt plan. Som navnet fint antyder, kan du på dette fakultet læse Jura.

 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

På dette fakultet kan du blive uddannet inden for alle de natur- og biovidenskabelige discipliner. Det dækker blandt andet over Biokemi, Matematik, Fysik, Forsikringmatematik, men også Idræt og Fysisk Aktivitet og Skov- og Landskabsingeniør

 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

På det Samfundsvidenskabelige Fakultet er Antropologi, Sociologi, Statskundskab og lignende i højsædet. Det er derudover også uddannelser såsom Økonomi, Psykologi, Samfundsfag og Datalogi-Økonomi, du kan læse på dette fakultet

 • Det Sundhedsvidenskablige Fakultet

Det femte fakultet på KU har fokus på det medicinske og sundhedsvidenskabelige. På dette fakultet kan du læse Medicin, Odontologi, Veterinærmedicin og en række andre uddannelser.

 • Det Teologiske Fakultet

Det sjette og sidste fakultet på Københavns Universitet har fokus på teoretisk og praktisk forståelse for kristendommen - det er både i fortiden og nutiden. På dette fakultet kan du, som navnet afslører, studere Teologi.


På disse seks fakulteter huser Københavns Universitet knap 38.000 studerende, hvoraf lidt mere end 21.000 af disse er bachelorstuderende og lidt over 16.000 studerer deres kandidat.Kvote 2 på Københavns Universitet

Som nævnt tidligere, er KU et utroligt prestigefyldt universitet, og konkurrencen om pladserne på de eftertragtede uddannelser er utrolig høj. Derfor er der mange, der søger om optagelse i Kvote 2, selvom konkurrencen bestemt ikke er mindre hård her. Faktisk er KU det universitet i Danmark, hvor der er flest ansøgere til de ellers knappe Kvote 2-pladser.


Til alle, der søger Kvote på KU, er der en del forskellige ting, man skal være opmærksom på. For eksempel er det vigtigt at vide, at Københavns Universitet i 2020 ændrede deres optagelsesproces i Kvote 2, således at de nu har fjernet de ellers klassiske motiverede ansøgninger. Det betyder samtidig, at man i stedet skal op til en Kvote 2-prøve, og derefter enten til et skriftligt eller mundtligt interview. Når du søger i Kvote 2, bliver du vurderet ud fra en helhedsvurdering, og optagelseskomiteen lægger vægt på seks forskellige kriterier:

 • Studiepotentiale: her kigger de på, hvor stort dit potentiale for at klare sig godt på uddannelsen er. De kigger blandt andet på, hvordan du løser opgaver, hvad dine forventninger er til dig selv som studerende, og hvilke erfaringer du har.

 • Faglige færdigheder: her kigger de typisk på dine analytiske kompetencer, og hvordan dine skriftlige og verbale kommunikationsevner er.

 • Faglig motivation: i dette kriterie er fokus på, hvad du ved om uddannelsen og din interesse for fagområdet: hvordan lykkes du med at beskrive de elementer ved uddannelsen, du er særligt begejstret for, hvorfor du gerne vil studere uddannelsen, samt hvilke overvejelser du har gjort dig om fremtidig karriere.

 • Kendskab til uddannelsen: hvad ved du om uddannelsens fag og opbygning, hvad er dit forhold til bredden på uddannelsen, og hvilke overvejelser har du gjort dig om karriere efter endt studie, og hvilke forventninger du har til uddannelsen. Det er fokus i dette kriterie.

 • Formidlingsevne: her bliver der fokuseret på din evne til at argumentere både præcist og nuanceret - både mundtligt og skriftligt.

 • Karakterer fra den adgangsgivende eksamen: det sidste kriterie er dit karaktergennemsnit, og her kan de også kigge på, hvordan du har klaret dig i de adgangsgivende fag.

Kvote 2-prøve på Københavns Universitet

Som nævnt er processen delt op, og den ene del udgøres af en Kvote 2-prøve, som er en sproglig og matematisk-logisk del. Denne prøve er generisk, og den er derfor ens for alle ansøgere til alle uddannelser. Prøven er en stedprøve, hvorfor den tages i København hos KU.


Prøven er inddelt i omkring 60 opgaver, og de forskellige opgaver kræver enten et formuleret, præcist svar, hvorimod der i andre af opgaverne er valgmuligheder. Det er de bedste ansøgere, der går videre til det mundtlige interview, og antallet af folk, der går videre, afhænger af både antallet af ansøgere, men også hvor mange pladser der er. Alle, der søger en uddannelse, hvor der er et skriftligt interview, skal til det.

Kvote 2 interview på Københavns Universitet

Den anden del af processen er et interview. Det kan enten være et skriftligt eller mundtligt interview, og det afhænger nemlig af, hvilken uddannelse du søger. Som udgangspunkt er det opdelt således:

 • Mundtligt interview: Antropologi, Skov- og Landskabsingeniør, Tandplejer, Veterinærmedicin og Økonomi.

 • Skriftligt interview: Alle de resterende uddannelser.

Det mundtlige interview:

Som nævnt i ovenstående afsnit omkring Kvote 2-prøven, er det de bedste fra prøven, der går videre til interviewet. Er du en af dem, bliver du derfor inviteret til det mundtlige interview, som kommer til at ligge i juni. Ligesom prøven foregår interviewet i København, og når interviewet er færdigt, foretages en helhedsvurdering baseret på prøven og interviewet.


Det skriftlige interview:

Ved det skriftlige interview svarer du på spørgsmål omkring uddannelsen. Interviewet ligger fra 28. - 30. maj, og det er de ansøgere, der har de bedste besvarelser i prøverne, der går videre til det skriftlige interview.