• Magnus

Kvote 2 til Jordemoder - Sådan kommer du ind

Opdateret: 7. aug. 2020

Ligesom det gør sig gældende ved Medicin, Psykologi og en række andre uddannelser, så kræver det et tårnhøjt karaktergennemsnit at kunne få adgang til det eftertragtede jordemoderstudie. Derfor er der mange, der gør brug af muligheden for at søge optagelse via Kvote 2. Pladserne, på studiet for Jordemoder landet over, er begrænsede, men heldigvis er det sådan, at en stor del af pladserne på Jordemoderstudierne går til Kvote 2. I denne artikel giver vi dig et overblik over, hvordan du får én af de eftertragtede pladser på studiet.

Kvote 2 Jordemoder

Jordemoder på Kvote 2 - København

Ønsker du at studere til Jordmoder, og ønsker du samtidig at være bosiddende i Hovedstaden, skal du søge om optagelse på Københavns Professionshøjskole. På Jordemoderstudiet er der mulighed for både at studere med sommerstart og med vinterstart. Det giver dig altså større chance for at komme ind, da de søger flere gange om året. Adgangskvotienten, for at komme ind på Kvote 1, er 10,6 ved sommerstart og 10,2 ved vinterstart. Som du kan se, er der lidt forskel i adgangskvotienten, og det kan derfor være en fordel, hvis du søger til vinterstart fremfor sommerstart, da du højest sandsynligt vil have større chance for at komme ind på Kvote 2 på Jordemoderstudiet, hvis du søger her.

Sådan opnår du optagelse:

For at blive optaget på Kvote 2 til Jordemoder kræver det, at du har ét af følgende adgangsgrundlag:

 • Gymnasial eksamen: giver dig også adgang til studiet via Kvote 1, men giver ligeledes adgang til Kvote 2, hvis dit gennemsnit ikke er højt nok. Derudover kræver det, at du har haft Kemi på C-niveau eller Bioteknologi på A-niveau eller Biologi på A-niveau.

 • Relevant erhvervsuddanelse: dækker over Redderuddannelsen (speciale ambulanceassistent), Tandkliniksassistent, Veterinærsygeplejerske, Den pædagogiske assistentuddannelse, Hospitalsteknisk assistent, Ambulancebehandler og Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Her skal du have specifikke adgangskrav, der dækker over: Dansk A, Engelsk B, Kemi C eller Bioteknologi eller Biologi A eller Naturfag C, Samfundsfag eller Psykologi på C.

 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin to): Du skal have bestået Dansk C, Naturfag C, Kemi C og Engelsk D

 • Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen: Kemi på C eller Bioteknologi på A

 • Ingen adgangsgivende eksamen: hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du i stedet vælge at søge en Individuel Kompetencevurdering (IKV). Hvis du gør dette, bliver du vurderet på din samlede viden og kompetencer, der bliver sidestillet med en adgangsgivende eksamen.

Udover ovenstående adgangskrav, er der også nogle andre specifikke områder, de vælger at vurdere dig på:

 • For dig med en gymnasial uddannelse: Hvis du er en af mange, der har en gymnasial uddannelse, bliver du også vurderet på en række andre ting. Du skal for eksempel skrive en Kvote 2-ansøgning, hvor du beskriver din motivation for at blive optaget på studiet. Udover dette kigger de også på, om du studierelevant erfaring af minimum 6 måneders varighed - dette er for eksempel arbejde med pleje og omsorg af børn før skolealder, syge, gamle mennesker osv. Her skal du have arbejdet minimum 28 timer om ugen, hvis det skal tælle med. Selvom du søger Jordemoder via Kvote 2, så kigger de stadig på dit karaktergennemsnit fra gymnasiet. Derudover kigger de på dine specifikke karakterer i: Samfundsfag og Psykologi på minimum C-niveau og Engelsk på minimum B-niveau. Hvis du har været på Højskole eller i udlandet i mindst tre måneder, bliver dette også talt med i den samlede vurdering af din Kvote 2-profil. Slutteligt kigger de også på, om du har lavet andre studierelaterede aktiviteter.


LÆS OGSÅ: Sådan skriver du en god Kvote 2 ansøgning


 • For dig med en relevant erhvervsuddanelse: Har du ikke en gymnasial uddannelsen, men derimod taget en relevant erhvervsuddannelse, er der ligeledes nogle ting, som du bliver vurderet ud fra. Du skal være opmærksom på, at den skal være af mindst 2,5 års varighed. Du skal derudover have haft Dansk A, Engelsk B Kemi C og enten Samfundsfag eller Psykologi på C. Ligesom ved ovenstående punkt, skal du også her kunne skrive en god Kvote 2 ansøgning, hvor du virkelig får solgt din motivation for at blive optaget. De kigger også på, om du har lavet noget studierelevant erhvervserfaring i minimum 6 måneder - dette kan blandt andet være, hvis du har arbejdet med pleje og omsorg af børn før skolealder, syge, gamle mennesker eller lignende. De kigger også på, hvilke fag du har fået i de fire førnævnte fag, samt hvad du har fået i Samfundsfag og Psykologi på C-niveau. Til sidst vurderer de dig også på, om du har lavet andre studierelevante aktiviteter.

 • For dig med en social- og sundhedsassistentuddannelse (trin to): Har du i stedet for en gymnasial uddannelse en social- og sundhedsassistentuddannelse. Her skal du have haft Dansk C, Kemi C, Naturfag C og Engelsk på D. Også her, skal du have skrevet en Kvote 2 ansøgning, der indgår i vurderingen. De kigger ligeledes på, om du har opnået noget studierelevant erhvervserfaring, hvor du har arbejdet i minimum 6 måneder. Har du haft Dansk A, Engelsk B eller Psykologi på C vægter dette også i din samlede ansøgning. De kigger også på de karakterer du har haft i førstnævnte fag, samt hvad du har lavet af andre studierelevante aktiviteter.

Jordermoder på Kvote 2 - Esbjerg

Hvis du ikke vil søge i København, så er Professionshøjskolen UC Syddanmark i Esbjerg et fremragende alternativ. Her har de ligeledes både sommer- og vinterstart, hvor adgangskvotienten er 9,6 på begge tidspunkter. For at kunne komme ind på Jordemoderstudiet på Professionshøjskolen UC Syddanmark, skal du have bestået én af følgende:

 • Gymnasial uddannelse: et af alternativerne er, at du har bestået din gymnasiale uddannelse, hvor du har haft Kemi på C eller Bioteknologi på A.

 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin to): har du ikke en gymnasial uddannelse, men derimod en Social- og sundhedsassistentuddannelsen, så er du også good-to-go. Her skal du dog have haft Dansk A, Engelsk B og enten Psykologi C eller Samfundsfag C og enten Kemi C, Bioteknologi A eller Biologi A.

 • Godkendt udenlandsk eksamen: har du studeret i udlandet, er en godkendt udenlandsk eksamen også nok. Det kræver bare, at du har haft Kemi på C-niveau.

 • Individuel kompetencevurdering: har du ingen af ovenstående, kan du også blive vurderet på baggrund af en individuel kompetencevurdering, der bliver sidestillet med de fastsatte adgangskrav.

Det, der skiller sig ud ved Kvote 2 fremfor Kvote 1, er, at du bliver vurderet på baggrund af din erfaring, uddanelse og andre kvalifikationer. Det er dog lidt forskelligt, hvad bliver man vurderet på, alt efter hvilken af ovenstående kategorier, man går ind under.

 • Til dig, der har en gymnasial uddanelse: har du gennemført dit gymnasie, og søger du nu via Kvote 2, skal du skrive en motiveret ansøgning, også kaldet en Kvote 2 ansøgning, hvor du redegører for din motivation for at blive optaget. Derudover bliver du også vurderet på dit gennemsnit fra din gymnasietid. De kigger også på, om du har noget studierelevant erhvervserfaring, som kan give dig et forspring. Dette kan eksempelvis være arbejde med pleje/omsorg af børn før skolealderen, syge, handicappede eller gamle mennesker. Dette skal være af minimum 6 måneder, og skal være 28 timer om ugen for at tælle som fuldtid. Ligeledes kigger de på, om du har et udlands- eller højskoleophold, som skal have en varighed af minimum tre måneder. Om du har lavet andre studierelevante aktiviteter tæller også med i vurderingen, og slutteligt kigger de også på, om du har haft Engelsk B, Samfundsfag B eller Psykologi C. Husk også at uploade et CV.

LÆS OGSÅ: Sådan optimerer du din profil til Kvote 2

 • Til dig, der har en social- og sundhedsassistentuddannelse (trin to): for at blive taget i betragtning, skal du også her skrive en Kvote 2 ansøgning, der beskriver, hvorfor du skal optages. De vurderer dig også på baggrund af, om du har haft Dansk A, Engelsk B og Psykologi C, og hvordan du har klaret dig i disse fag. Om du har noget studierelevant erhvervserfaring tæller også med i den samlede vurdering af din Kvote 2 profil - dette kan for eksempel være, hvis du har arbejdet med pleje/omsorg af børn før skolealderen, syge, handicappede eller gamle mennesker. For at dette kan indgå, skal det være af minimum 6 måneders varighed, og det skal være 28 timer om ugen før, at det kan tælle som fuldtid. Ligeledes vurderer de dig også på baggrund af, om du har lavet andre studierelevante aktiviteter. Det er også vigtigt, at du husker at uploade et CV.

 • Til dig, der har en relevant erhvervsuddannelsen af mindst 2,5 års varighed: som i så mange andre tilfælde, skal du udarbejde en kvote 2-ansøgning, som du kan blive vurderet på baggrund af. Derudover kigger de også på dine eksamenskarakterer i Dansk, Engelsk, Kemi og enten Samfundsfag eller Psykologi. Hvis du har noget studierelevant erhvervserfaring, indgår dette også i den samlede vurdering af din ansøgning - dette kan for eksempel være, hvis du har arbejdet med pleje/omsorg af børn før skolealderen, syge, handicappede eller gamle mennesker. For at dette kan indgå, skal det være af minimum 6 måneders varighed, og det skal være 28 timer om ugen før, at det kan tælle som fuldtid. Har du andre studierelevante aktiviteter, så tæller disse også med i vurderingen, og så skal du også have uploadet et CV.

Jordemoder på Kvote 2 - Aalborg

Sidste mulighed for at læse på Jordemoder er i Aalborg. Ønsker du at læse her, skal du søge om optagelse på Professionshøjskolen University College Nordjylland. Ligesom de to forgange, kan man også opnå optagelse på universitet ved både sommer- og vinterstart, hvor adgangskvotienten er 10,2 for begge tidspunkter. Det er derfor en god idé at overvejer Jordemoderstudiet på Kvote 2, da dette snit stadig er rigtig højt. For at blive taget i betragtning til én af de eftertragtede pladser, skal du have bestået én af følgende:

 • En gymnasial uddannelse: en af mulighederne er, at du har bestået din gymnasiale uddannelse, hvor du har haft Kemi C eller Bioteknologi på A.

 • Relevant erhvervsuddannelse af mindst 2,5 års varighed: en anden mulighed er, at du har taget en relevant erhvervsuddannelse, hvor du har haft Dansk A og Engelsk B samt enten Psykologi C eller Samfundsfag C og enten Kemi C, Bioteknologi A, Biologi A eller Naturfag C. Dette kan for eksempel være en Redderuddannelse, Tandkliniksassistent og Veterinærsygeplejerske

 • Social- og sundhedsassistentuddannelse: du kan også have en social- og sundhedsassistentuddannelse, hvor du har haft Dansk C, Kemi C, Naturfag C og Engelsk D.

 • Udenlandsk eksamen: har du taget din eksamen i udlandet, kan en adgangsgivende udenlandsk eksamen også være nok

 • Positiv kompetencevurdering: hvis du ikke har en af ovenstående, kan du ansøge via en individuel komptencevurdering (IKV), der sidestilles med de fastsatte adgangskrav til uddannelsen.

Udover ovenstående er der også en række andre krav, som er vigtige i forhold til vurderingen af, om du kan blive optaget på Jordemoderstudiet på Kvote 2.

 • Dig, der har en gymnasial uddannelse: du skal sende en motiveret ansøgning, som ofte bliver kaldt en Kvote 2 ansøgning, på maks én side, hvori du beskriver din motivation for studiet. Derudover vurderer de, om du har noget studierelevant eller almindeligt erhvervserfaring af minimum 6 måneders varighed, som du kan blive vurderet på. Dit gennemsnit fra gymnasiet bliver også vurderet i optagelsesprocessen. Udover det, skal du have bestået Engelsk B, Samfundsfag C og Psykologi C. Et højskole- eller udlandshophold af minimum 3 måneders varighed bliver også vurderet, og slutteligt kigger de på, om du har nogle andre studierelevante aktiviteter, som du kan trække på. Det kan for eksempel være frivilligt arbejde.

 • Dig, der har en relevant erhvervsuddannelse: også her skal du skrive en Kvote 2 ansøgning, hvori din motivation og personlige kvalifikationer kommer til udtryk. Dine eksamenskarakterer i hvert af de fire førnævnte fag, tæller også med i vurderingen. Studierelevant- og almindelig erhvervserfaring indgår ligeledes i vurderingen af din profil. Har du lavet andre studierelevante aktiviteter, så indgår disse også, når du søger Jordemoderstudiet via Kvote 2.

 • Dig, der har en Social- og sundhedsassistentuddannelse: du bliver vurderet på baggrund af Kvote 2 ansøgning. Derudover skal du have bestået Dansk A, Engelsk B og Psykologi C, da disse også indgår i vurderingen. Dine eksamenskarakterer i ovenstående fag tæller også i vurderingen, så jo bedre de er, jo større chance har du også. Et arbejde, hvad end det er studierelevant eller almindeligt tæller også med i den samlede vurdering. Har du lavet frivilligt arbejde eller andre studierelevante aktiviteter, så indgår disse også som det sidste punkt i vurderingen.

Go' Kvote 2 hjælper dig ind på Jordemoderstudiet via Kvote 2

Brænder du for at komme ind og læse på Jordemoderstudiet, og har du indset, at du bliver nødt til at søge via Kvote 2, så kræver det altså også, at du får udarbejdet en Kvote 2 ansøgning, hvori du virkelig får solgt dig selv, din motivation, hvad du kan bidrage med, og hvorfor du skal optages på studiet. Dette er dog lettere sagt end gjort, og det kan derfor være en god idé at søge hjælp udefra. Mimer er specialiserede i at hjælpe andre med at få udarbejdet en Kvote 2 ansøgning, hvor professionelle konsulenter altid står klar til at hjælpe med at få den udarbejdet. Tøv endelig ikke med at tage kontakt til dem!